Web 1

PoďakovanieĎakujeme členom hasičského zboru Sekule, starostovi obce Sekule
p. Adriánovi Krajčírovi a poslancom pani Michaele Kudlovej
a p. Márii Ježkovej za pomoc na škôlkárskom Karnevale.


Do tomboly na karneval prispeli:1. Oliver Maxian,
2. Tomáš Macek,
3. Ema Benkovičová,
4. Matheiu Bobek,
5. Martin Skúpy,
6. Jana Balluchová,
7. Filip Vlk,
8. Adriana Krajčírová,
9. Sofia Jurkovič,
10. Adam Hunka,
11. Martin Konečný,
12. Šimon Rusňák,
13. Lucia Šimková,
14. Emma Brídziková,
15. Filip Vidovič,
16. Filip Kuruc,
17. Tamara Švecová,
18. Jakub Koporec,
19. p. Hladíková r. Vlková,
20. Kvetinárstvo Maja,
21. Júlia a Filip Ivan,
22. Rebeka Zajícová,
23. Vivien Dunárová,
24. Sebastian Vaniš,
25. Natália Majzúnová,
26. Nela Blažková,
27. Rozličný tovar Eva,
28. Marek Brna,
29. Monika Hlavenková,
30. p. Šimek,
31. Patrícia a Ester Kochové,
32. Matias Kotesa,
33. Lenka Záhalková,
34. Christiam Lukáček,
35. Lukáš Moro,
36. Laura Zaicová,
37. Adam a Dominik Kulda,
38. Matej Majzún,
39. Jonáš Gajdošík, Čaluníctvo - Gajdošík,
40. Tomáš Májovský,
41. Linda Kochová,
42. Lesia Húšťavová,
43. Matúš Remiš,
44. Vojtěch Kotek,
45. p. Eva Ivanová,
46. Gabriel Markovič,
47. Timea a Simon Salay,
48. Potraviny Juraja Holenku,

ĎAKUJEME
PoďakovanieĎakujeme p. Červenkovi a p. Milanovi Majerníkovi za opravu vstupnej brány. Zároveň žiadame rodičov, aby neparkovali pred vchodom do MŠ, len na vyhradenom mieste. Ďakujeme.Pre školský rok 2018/2019 sponzorsky prispeli:1. Vojtěch Kotek - servítky,
2. Jakub Koporec - servítky, kancelársky papier, euroobaly, sirup, cukor, čaj,
3. Vivien Dunárová - servítky, čaje,
4. Filip Vidovič - servítky, toaletný papier,
5. Nelka Blažková - čaj, sirup,
6. Michal Vávra - servítky, sirup, čaj,
7. Ester Kochová - papier,
8. Marek Brna - sirup,
9. Michal Malý - sirup, čaj
10. Sebastian Vaniš - čaje, servítky,
11. Marek Brna - odrážadlo,
12. Petr Hruška - papierové vreckovky,
13. Sebastian Vaniš - toaletný papier, mydla,
14. Timotej Antálek - farebný papier,
15. Marek Brna - farebný papier,
16. Ester Kochová - omalovánky,
17. Sofia Jurkovič - sirup,
18. Patrik Kocmunda - toaletný papier,
19. Tomáš Májovský - mydla,
20. Laura Zaicová - prášok na pranie,
21. Martin Konečný - čaj, sirup, papier,
22. Lenka Záhalková - toaletný papier, papierové vreckovky,
23. Lesia Húšťavová - desiatové sáčiky, sáčky do do koša,
24. Lucia Šimková - aviváž, čaj, sirup, hygienické vreckovky, mydlo,
25. Patrik Kocmunda - servítky,
26. Sofia Jurkovič - mydla,
27. Šimon Portašík - náradie / Aku vŕtačka, klince, kladivo /,
28. Michal Vávra - Mikulášske balíčky,
29. Jakub Koporec - kancelársky papier, servítky,
30. Lucia Šimková - sladkosti do Mikulášskeho balíčka,
31. Marek Brna - sirupi,
32. Lucia Šimková - sladkosti,
33. Júlia Majerníková - časopis s vystrihovaním, rolový papier, papier na kreslenie,
34. Marek Brna - sirupi,
35. Tamara Kleinedler - čaje, prášok na pranie, lepiace pásky, mydla, samolepky, papier,
36. Patrik Kocmunda - toaletný papier, hygienické vreckovky,
37. Oliver Maxian - toaletný papier, mydla, sirup, čistiaci prostriedok,
38. Martin Skúpy - cukríky ku karnevalu,
39. Marek Brna - zakladače na papiere, farbičky, ceruzky, písanka, poznámkový blok,
40. Jonáš Gajdošík - čistiace prostriedky,
41. Patrik Hesek - čaj, hygienické vreckovky,
42. Šimon Rusňák - toaletný papier, monitor,
43. Martin Skúpy - koláče k maškarnému plesu,
44. Filip Vidovič - kancelársky papier,
45. Jakub Koporec - kancelársky papier, hygienické vreckovky,
46. Patrik Kocmunda - toaletný papier, hygienické vreckovky,
47. Tamara Kleinedler - papierové tabule,
48. Martin Skúpy - aviváž,
49. Patrik Kocmunda - toaletný papier, servítky, sirup,
50. Jonáš Gajdošík - čistiace prostriedky,

ĎAKUJEME
Do tomboly na karneval prispeli:1. Mäsiarstvo, p. Ježek,
2. Tamara Švecová,
3. Emma Brídziková,
4. Filip Vidovič,
5. Martin Konečný,
6. Adriana Krajčírová,
7. p. Milan Šimek,
8. rod. Morová,
9. Hasiči - Sekule,
10. Adam Hunka,
11. rod. Zajícová,
12. Lucia Šimková,
13. Domáce potreby Sekule,
14. rod. Balluchová,
15. Nela Blažková,
16. Jakub Struňák,
17. Ema Benkovičová,
18. Martin Skúpy,
19. Petr Hruška,
20. Sára Markovičová,
21. p. Ján Hajdin,
22. Filip Kuruc,
23. Lukáš Červenka,
24. Kvetinárstvo Maja,
25. Obec Sekule,
26. Rozličný tovar EVA,
27. Tomáš Májovský,
28. Jakub Koporec,
29. Richard Malý,
30. Lenka Záhalková,
31. Júlia Včelková,
32. Filip Vlk,
33. Rastislav Zaic,
34. Michal Vávra,
35. AB BANY,
36. Potraviny p. Juraj holenka,
37. Filip Ivan,
38. p. Pavla Maxianová,
39. Skalova Marianna,
40. Stolárstvo p. Martinkovič,
41. Patrik Vašut,
42. Matias Kotesa,
43. Natália Majzúnová,
44. Matúš Remiš,
45. Pohostinstvo p. Štora,
46. Vivien Dunárová,

ĎAKUJEME
Pre školský rok 2017/2018 sponzorsky prispeli:1. Nela Blažková - čaje, sirup,
2. Šimon Portašík - finančný príspevok,
3. Sofia Jurkovič - bazový sirup,
4. Lucia Šimková - čaje, sirupy,
5. Martin Skúpy - čaje, cukor, aviváž,
6. Júlia Majerníková - detské časopisy, pexesá, papier a kartóny na kreslenie,
7. Marek Brna - ovocné čaje,
8. Riško Malý - sirup, čaj,
9. Martin Konečný - cukor, čaje, sirup,
10. Šimon Rusňák - kancelársky papier,
11. Jakub Koporec - vreckovky,
12. Vivien Dunárová - sirup, hygienické vreckovky,
13. Vojtěch Kotek - čaj,
14. Natália Majzúnová - vreckovky, škrabky,
15. Sebastián Chvátal - hračky,
16. Filip Vlk - hygienické vreckovky, čaje,
17. Michal Vávra - hygienické vreckovky, čaje,
18. Filip Kuruc - bonboniéry,
19. Júlia Majerníková - časopisy, vianočné pohľadnice,
20. Natália Majzúnová - lepiace pásky, odvíjač lepiacej pásky, kancelársky papier,
21. Šimon Rusňák - kancelársky papier,
22. Adriana Krajčírová - kancelársky materiál, sladkosti,
23. Júlia Majerníková - vianočné vystrihovačky,
24. Patrik Vašut - lentilky pre všetky deti,
25. Tomáš Májovský - kancelársky papier,
26. Tomáš Gajdošík - finančný príspevok na výtvarný materiál,
27. Lenka Záhalková - kancelársky papier,
28. Marek Brna - zakladač na papier, výkresy,
29. Šimon Portašík - prací prostriedok, toaletný papier,
30. Jana Mračnová - mydla,
31. Marianna Skalová - prášok na pranie,
32. Martin Konečný - papiere, obrúsky,
33. Filip Ivan - kancelársky papier,
34. Marek Brna - zakladač na výkres, sirup,
35. Jakub Koporec - hygienické vreckovky,
36. Petr Hruška - hygienické vreckovky,
37. Jonáš Gajdošík - hygienické a čistiace prostriedky,
38. Michal Vávra - cukríky k MDD,
39. Patrik Vašut - sladkosti k MDD,
40. Sofia Jurkovič - bazový sirup,
41. Martin Konečný - cukríky k MDD,
42. OÚ Sekule - lízatká, šarkany, kekse, bublifuk,
43. FC Sekule, Inat - trička pre deti,
44. Marek Brna - sirupy,
45. Michal Vávra - kancelársky papier, farbičky, servítky,
46.

ĎAKUJEME

Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk