Harmonogram aktivít v Materskej škole Sekule
v školskom roku 2020/2021September:

Deň hrania
- 24.9. Hrá sa celá škôlka
Zodpovedná: Kristína Burská, Jana Balluchová


- Spoznávať interiér a exteriér MŠ a subjekty, ktoré sa v objekte nachádzajú
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková
Október:

- Návšteva DSS v Moravskom Svätom Jáne – úcta k starším ľudom
Zodpovedná: Jana Leskovská


- 19. 10. Bábkové divadlo
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková


- V spolupráci s rodičmi výroba ovocných a zeleninových šalátov, ochutnávka
Zodpovedná: Jana Balluchová
November:

- Lampiónový sprievod ku KD, HALLOWEEN - popoludnie pre deti a rodičov
Zodpovedná: Natália Malinová


- Šarkan letí – púšťanie šarkanov a súťaž o najvyššie vyleteného šarkana – popoludnie s rodičmi
Zodpovedná: Kristína Burská


Deň poľovníkov 3.11.
- Stretnutie s poľovníkom - vychádzka ku krmelcu, kŕmenie zvierat suchým pečivom, ktoré deti budú nosiť do MŠ počas novembra
Zodpovedná: Jana Balluchová
December:

- Mikulášske predpoludnie so žiakmi ZŠ
Zodpovedná: Brigita Zajícová


- Účasť na muzikálnom predstavení
Zodpovedná: Jana Leskovská, Mgr. Marta Rusňáková


- Zdobenie vianočného stromčeka, pečenie medovníkov, vianočná besiedka
Zodpovedná: Brigita Zajícová, Jana Balluchová


- Vianočná besiedka, koledy – vystúpenie pre deti ZŠ
Zodpovedná: Brigita Zajícová, Jana Leskovská


- Prezentácia vianočných výrobkov a vystúpenie deti v obci na vianočných trhoch
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková
Január:

- Návšteva klziska
Zodpovedná: Natália Malinová


Február:

- Fašiangové zvyky, návšteva masiek v MŠ
Zodpovedná: Jana Leskovská


- Maškarný ples pre deti v KD Sekule
Zodpovedná: Kristína Burská, Natália Malinová


Deň materinskej reči 21.2.
- Stretnutie so sekulským zborom Sekulánky
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková
Marec:

Svetový deň poézie 21.3.
- Básnička na jazýčku, prezentovanie sa detí s básňou – literárnym textom
Zodpovedná: Jana Leskovská


- Návšteva spisovateľa detských textov v školskej knižnici
Zodpovedná: Brigita Zajícová


Svetový deň divadla 27.3.
- Návšteva divadelného predstavenia
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková


- Vynášanie Moreny, vítanie jari podľa ľudových tradícií
Zodpovedná: Jana Balluchová


Deň vody 22.3.
- Kolobeh vody v prírode - zážitkové aktivity
Zodpovedná: Natália Malinová
Apríl:

- Úprava okolia MŠ a sadenie kvetov
Zodpovedná: Natália Malinová, Kristína Burská


- Zber papiera, recyklovanie plastového a papierového odpadu
Zodpovedná: Jana Leskovská, Jana Balluchová


- Veľkonočné zvyky - hľadanie veľkonočného vajíčka
Zodpovedná: Natália Malinová, Kristína Burská


- Cesta autobusom do Centra Farbička v Malackách
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková


- Návšteva detí v prvom ročníku, oboznamovanie sa s triedou, učiteľkou, prácou detí
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková, Jana Leskovská


- Plavecký výcvik 4-6 ročných detí - Malina Malacky
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková
Máj:

- Muzikálne predstavenie v Bratislave
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková


- Stavanie škôlkarskej Máje – slávnostné viazanie stužiek s deťmi
Zodpovedná: Kristína Burská


Deň rodiny 15.5.
- Spoločné aktivity rodičov a detí na školskom dvore (táborák)
Zodpovedná: Jana Leskovská, Brigita Zajícová


- Deň matiek – zhotovenie darčekov, program a divadlo pre mamičky, babky z celej obce
Zodpovedná: Brigita Zajícová, Jana Leskovská


Deň mlieka 22.5.
- Prezentácia mliečnych výrobkov spojená s ochutnávkou
Zodpovedná: Jana Balluchová


- Návšteva hospodárskeho dvora
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková
Jún:

- MDD, spoločné hry detí v MŠ
Zodpovedná: Kristína Burská, Natália Malinová


- Koncoročný výlet detí
Zodpovedná: Mgr. Marta Rusňáková


- Rozlúčka s predškolákmi, slávnostné poobedie za účasti rodičov
Zodpovedná: Jana Leskovská, Mgr. Marta Rusňáková


- Turistická vychádzka do prírody
Zodpovedná: Brigita Zajícová


Počas školského roka 2020/2021 budeme prispievať
do rôznych súťaží z časopisu Včielka.


Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk