DEŇ MLIEKA


Aj mlieko má svoj deň - Svetový deň mlieka. Aby sme nezabudli, aké je zdravé, tak sme si ho pripomenuli aj my dnes 22.5.2019 v našej materskej škole. Pomocou rôznych aktivít sa deti zábavnou formou dozvedeli viac o mlieku. Pripomenuli si, prečo je dôležité piť mlieko a jesť mliečne výrobky.
Rozprávali sme o tom, ktoré zvieratká nám dávajú mlieko, kde ho majú uložené, ako ho ľudia získavajú, ako sa spracúva a aké produkty sa z neho vyrábajú. Potom si deti vyskúšali na našej škôlkárskej kravičke dojenie, pričom sa dobre zabavili. Po dojení kravičky na záver vypili pohár plný mlieka. Verím, že sa táto akcia deťom páčila.


Jana BalluchováTRIEDENIE ODPADU


V piatok dňa 26.4.2019 sme v našej MŠ triedili odpad a sadili stromček pri príležitosti " Dňa Zeme ". Deti vedeli, že nieje správne hádzať odpadky na zem, práve naopak, že prírodu a prostredie je potrebné chrániť, rozprávali spolu s pani učiteľkami, čo je to vlastne odpad, čo tam všetko patrí, ako ho triedime do jednotlivých kontajnerov. Získané vedomosti o triedení odpadu využili, overili a hravou formou si vyskúšali na školskom dvore , kde našli porozhadzované rôzne druhy odpadu. Tie vyzbierali, roztriedili a zaradili do vopred pripravených farebných kontajnerov. Deti úlohu splnili a vybraný odpad vhodili do správneho kontajnera. Nakoniec sme všetci spolu zasadili na našom školskom dvore stromček - vŕbu. Želáme si, aby naše okolie nebolo len krásne vyčistené v tento deň, ale aby zostalo čisté po celý rok.


Jana BalluchováMORENA - VÍTANIE JARI


V piatok 22.3.2019 sme spolu s deťmi vyrobili
v materskej škole Morenu zo slamy, prírodného a odpadového materiálu. Počas obliekania " Moreny "
do farebného ženského odevu sa deti oboznámili s najstarším ľudovým zvykom - vynášaním Moreny, ktorá je symbolom zimy
a na jar končí jej vláda. V jarnom sprievode sprievode sme ju niesli v pondelok z materskej školy so spevom ľudových piesní cez dedinu k potoku, kde sme sa s ňou rozlúčili básňou, zapálili ju a hodili do vody. Spoločne sa tešíme na jarné dni plné slniečka, spevu vtáčikov a vône jarných kvetov.


Jana BalluchováFAŠIANGOVÉ ZVYKY A TRADÍCIE


Obdobie, ktoré nasleduje po Vianociach a trvá až do začiatku pôstu voláme fašiangy. Fašiangy sú spojené so zábavou, dobrým jedlom a oslavami konca zimy. Je to istým spôsobom vítanie prírody, ktorá sa na jar prebúdza
zo zimného spánku a ožíva. V istom slova zmysle by sa dalo povedať, že fašiangy sú v podstate karneval. Na oslavách fašiangov, ktoré sa konajú väčšinou počas víkendu pred Popolcovou stredou sa ľudia s veľkou obľubou obliekajú
do rôznych kostýmov. Takýto karneval zažili aj deti z našej MŠ, ktoré sa stretli s maškarami priamo u nás v škôlke. Tancovali spolu, spievali a zabávali sa. Deti sa týmto spôsobom oboznamovali s fašiangovými zvykmi a tradíciami.VIANOČNÁ AKADÉMIA


Keď sa stromček ligoce prichádzajú najkrajšie sviatky v roku Vianoce. Spolu s deťmi sme sa na ne chystali už od začiatku decembra, aby sme sa 17.12.2018 v KD Sekule mohli prezentovať tančekmi, vianočnými pesničkami a klasickou rozprávkou Perinbaba. Do nášho programu sa zapojili všetky deti z našej MŠ v krásnych kostýmoch, vyvrcholením programu bolo spoločné tanečné vystúpenie detí s učiteľkami. Po vystúpení si deti pochutili na klasických medovníkoch a punči, ktoré sme napiekli a pripravili v MŠ. Každé dieťa si pod vianočným stročekom našlo darček od Ježiška.


Jana Leskovská a Brigita ZajícováVIANOČNÉ VINŠOVANIE


Rovnako ako aj minulý rok pred Vianocami tak
i tento rok sa deti vybrali spolu s pani učiteľkami do našej dediny spievať koledy, vianočné piesne
a recitovať vianočné vinše. Najprv sme navštívili miestne kvetinárstvo "MAJA", kde deti zaspievali vianočné piesne a zavinšovali. Ako odmenu dostali pekný darček. Neskôr sme sa premiestnili k obecnému úradu Sekule a taktiež zaspievali a zablahoželali všetkým zamestnancom obecného úradu. Opäť dostali deti daček, sladkú odmenu. Ďalej sme sa zastavili v Coop Jednota v Sekuliach a poslednou zastávkou bol obchod u pani Evy Miholkovej. Deti si domov odniesli veľa darčekov a sladkostí. Nechýbala ani návšteva v ZŠ Sekule v zborovni a tiež sme popriali a ukázali krátky program z vianočnej akadémie i našim tetám kuchárkam. Tak i Vám rodičom, priateľom a všetkým želáme príjemné a pohodové sviatky.


Jana Leskovská a Brigita ZajícováPEČENIE MEDOVNÍKOV


Medovníky neodmysliteľne patria k Vianociam, ktoré už pomaly klopú na dvere. Vy už ste začali? V tento predvianočný čas sme pre deti pripravili pečenie medovníčkov. Typickú vianočnú pochúťku pripravuje každý inak a každá gazdinka má svoj osvedčený recept. Ten náš pripravila deň vopred pani učiteľka Jana Balluchová. Naši malí pekári si najprv pripravili perníkové cesto a za pomoci pekných formičiek, podľa svojho priania vykrajovali hviezdy, srdiečka, či iné vianočné motívy. Po vykrojení a upečení ich deti s radosťou ochutnali . Boli veľmi šikovné. Pri pečení medovníkov nás sprevádzali vianočné piesne a koledy, ktoré si deti pospevovali.


Jana Balluchová a Brigita ZajícováZIMNÁ SHOW ALKANY


Dňa 6.12.2018 sa deti z našej materskej školy zúčastnili muzikálového predstavenia
v Bratislave - Dúbravke s názvom Zimná show Alkany. Predstavenie bolo o zimnej téme spolu s vianočnou. Vystriedali sa v ňom deti rôznych vekových kategórií. Deťom z našej materskej školy sa veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie predstavenie.


Mgr. Marta RusňákováNÁVŠTEVA OBORY


Dňa 30.11.2018 deti navštívili lesnú oboru
v Moravskom svätom Jáne, kde sme pozorovali lesné zvieratá - daniele, odovzdali im vyzbierané suché pečivo, ktoré deti nosili postupne celý týždeň do MŠ. Potom ich spolu s polovníkom kŕmili a rozprávali sa o ich typických znakoch, o mieste výskytu a spôsobe života
a o tom, ako sa v zime o tieto zvieratá staráme.


Jana BalluchováÚCTA K STARŠÍM ĽUĎOM


Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Október – mesiac, pre ktorý je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb i posledných teplých lúčov slniečka. Október – mesiac, kedy nielen staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Preto sme aj tentokrát s deťmi /dňa 25.10.2018/ navštívili DSS v Moravskom sv. Jáne a pripravili si pre ľudí žijúcich v ňom krátky program, ktorému sa veľmi potešili. Babičky a dedkovia dostali pre potešenie od detí milé darčeky na pamiatku. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti človeka a mala by byť súčasťou každého z nás.


Jana LeskovskáDEŇ ZDRAVIA


Všetci vieme, aké zdravé a potrebné sú vitamíny pre naše zdravie, preto sme si v stredu 17.10.2018 i my v našej materskej škole urobili spolu s rodičmi ovocno-zeleninové popoludnie. Tento deň je v našej škôlke veľmi obľúbený. V dopoludňajších hodinách sme z jabĺčok pripravili spolu s deťmi jablkový koláč
a odpoludní sa deti s rodičmi a pani učiteľkami aktívne podielali na príprave tvorivých výrobkov z ovocia a zeleniny. spoločne sme vyrábali ovocné špízy, zeleninové šaláty, sušili a odšťavovali, namáčali ovocie s piškótami napichnuté na špáradlá
do čokolády , vysekali orechy. Tvorivosť, predstavivosť a fantázia sa prejavila aj v príprave ovocno-zeleninových postavičiek na maslový chlieb. Ovocia a zeleniny bolo dosť, nálada bola uvolnená a hlavne všetkým chutilo.


Jana BalluchováDEŇ HRANIA


September je mesiacom, kedy deti začínajú navštevovať materskú školu. Deti spoznávajú nových kamarátov, nové prostredie, zjednocujú sa do detského kolektívu ako inak , než najľahšou formou, formou HRY. Preto sme i my v našej materskej škole dňa 27.9.2018 oslavovali DEŇ HRANIA
na základe vypočutej piesne o zvieratkách "Na jednom veľkom dvore". Ako plynula pieseň, deti sa pomaly rozdelovali do skupín, ktoré boli označené značkou zvieratka. Každé stanovisko obsahovalo určitú discilínu, ktorú deti zdolávali s pomocou,
tí šikovnejší bez pomoci. V skupinkách sa deti striedali. Deti sa takouto formou hrania učili spolupráci, povzbudzovaniu, vytvárali a upevňovali si priateľstvá, dokázali zdolať rôzne úlohy. Za ich úsilie a snahu boli deti odmenené sladkou odmenou a diplomom. Verím, že sa táto akcia deťom páčila.


Jana Balluchová a Nikola OndriskováDEŇ MLIEKA


Dňa 18.5.2018 sme v našej materskej škole prežili zaujímavý mliečny deň s našou vyrobenou kravičkou. Pomocou rôznych aktivít sa deti zábavnou formou dozvedeli viac o mlieku. Takto si pripomenuli, prečo je dôležité piť mlieko a jesť mliečne výrobky. Po zaspievení piesne o zvieratkách sme sa spoločne rozprávali o tom, ktoré zo zvieratiek nám dávajú mlieko, kde ho majú uložené, ako ho získajú ľudia a ako sa ďalej spracúva. Potom deti spoločne určovali aké produkty sa vyrábajú z mlieka a vyskúšali si na našej kravičke dojenie, pričom sa dobre zabavili. Po dojení kravičky deti vypili plný pohár mlieka. Na záver si deti pozreli rozprávku : "Ako Maťko a Kubko naučili vílu ovečky dojiť". Verím, že sa táto akcia deťom páčila.


Jana BalluchováTRIEDENIE ODPADU


V piatok 27.04.2018 sme v našej MŠ triedili odpad pri príležitosti "Dňa Zeme". Deti boli veľmi šikovné a vnímavé. Pohotovo reagovali a vedeli, že nie je správne hádzať odpadky na zem, práve naopak, že prírodu a prostredie okolo nás je potrebné chrániť. Už v triedach si rozprávali spolu s pani učiteľkami čo je to vlastne odpad, čo tam všetko patrí, ako ho rozdeľujeme
a naučili sa značky, farby jednotlivých kontajnerov. Deti získané vedomosti o triedení odpadu využili, overili a vyskúšali si ich hravou formou na školskom dvore ZŠ, kde našli porozhadzované rôzne druhy odpadu. Tie vyzbierali, roztriedili a zaradili
do vopred pripravených farebne označených kontajnerov
s vrecami. Deti úlohu splnili a vybraný odpad vhodili
do správneho vreca. Nakoniec sme roztriedený odpad vhodili spolu s deťmi
do príslušných kontajnerov umiestnených pri budove ZŠ. Želáme si, aby naše okolie nebolo len krásne vyčistené v tento deň, ale aby ostalo čisté po celý rok.


Jana Balluchová a Nikola OndriskováSTAROSTLIVOSŤ O ZÚBKY


Starostlivosť o mliečne zúbky je rovnako dôležitá
ako starostlivosť o zuby trvalé. Pokiaľ nebudeme mať zaužívané návyky na pravidelnú starostlivosť o zúbky už od detstva, môže nastať neskôr problém. Preto je dôležitá aj prvá návšteva
u stomatológa, kde si deti postupne a bez stresu zvyknú na milého pána doktora a rodičia sú poučení profesionálmi, teda zubármi. Naše deti takto poučil ujo zubár osobne priamo v našej škôlke
aj s pani sestričkou. Povedal deťom všetko dôležité o zúbkoch, hlavne ako sa o ne starať aby sme ich mali zdravé.


Brigita ZajícováJA SOM DOBRÝ REMESELNÍK


V utork dňa 17.4.2018 sa v našej škôlke uskutočnil výchovný koncert, ktorý očaril učiteľov aj deti...Naučili sme sa mnoho vecí o tradičných ľudových remeslách a taktiež o rôznych hudobných nástrojoch spojených s históriou a zvykmi nášho ľudu. Deti si mohli zaspievať i zatancovať.


Jana LeskovskáCIRKUS JACKO


Vo štvrtok dňa 5.4.2018 sa deti zúčastnili cirkusového predstavenia s názvom JACKO - Cirkus Máša a medveď
v telocvični našej Základnej školy. Deti pozorovali rôzne kúzla, ktoré im zábavnou formou predviedli predstavitelia cirkusu.
V závere predstavenia prišla "bublinková šou". Deťom sa predstavenie veľmi páčilo.


Mgr. Marta RusňákováMORENA


V pondelok 19.3.2018 sme si spolu s deťmi vyrobili v materskej škole Morenu zo slamy. Počas jej obliekania do farebného ženského odevu sa deti oboznámili s najstarším ľudovým zvykom - vynášaním Moreny, ktorá je symbolom zimy a na jar končí jej vláda. V jarnom sprievode sme Morenu niesli 26.3. z materskej školy so spevom ľudových piesní cez dedinu k potoku, kde sme sa s ňou rozlúčili básňou, zapálili ju a hodili do vody. Spoločne sa tešíme na prichádzajúce jarné dni plné slniečka, spevu vtáčikov
a vône prvých kvetín.


Jana BalluchováBÁSNIČKA NA JAZÝČKU


Ako každý rok i tento pani učiteľka Jana Leskovská zorganizovala v školskej knižnici
v ZŠ Sekule recitátorskú súťaž s názvom “Básnička na jazýčku” . Do tejto súťaže sa prihlásili deti z triedy Včielok, Sedmokrások
i našich najmenších Lienok a predviedli svoj talent. Predniesli nám básne s rôznou tématikou, za ktoré boli odmenené Diplomom, pamätnou knihou a sladkou odmenou.
Na recictátorskú súťaž sa prišli pozrieť rodičia i starí rodičia , ...
a potešili deti svojou účasťou. Budeme sa tešiť i na ďalší školský rok.


Jana LeskovskáABECEDA ZDRAVIA


Dňa 21.3.2018 sa deti zúčastnili divadeľného predstavenia s názvom " Abeceda zdravia ", kde boli deti hravou formou oboznámené s písmenkami z Abecedy. Videli rôzne maľované obrázky ovocia a zeleniny, pri ktorých určovali začiatočné písmeno .Deti si zopakovali názvy ovocia a zeleniny, ich význam a úžitok. Spolu s ujom z predstavenia tancovali na rôzne piesne s danou témou.


Brigita ZajícováKARNEVAL


Aj v tomto roku pripravili pani učiteľky materskej školy v spolupráci s miestnymi hasičmi detský maškarný ples . Jeho sála sa zaplnila maskami od výmyslu sveta. Deti sa premenili na rozprávkové bytosti, princezné, víly, motýlikov, pirátov,... Maškarný ples sme otvorili prehliadkou všetkých masiek. Po prehliadke deti vystúpili s programom spoločnými tančekmi. Pripravená bola bohatá tombola a deti s rozžiarenými očkami a úsmevom privítali "Kúzelníka". Všetci v sále sa zabávali pri spoločnom nácviku tančekov. Na záver maškarného plesu sa deti tešili z veľkej " balónkovej šou ". Veru, bol to vydarený a veselý maškarný ples.


Jana Balluchová a Jana Škultétyová

STROSTLIVOSŤ O VTÁČIKY V ZIME


Deti z MŠ a ZŠ vo štvrtok 25.1.2018 pokračovali v starostlivosti o voľne žijúce vtáky v zimnom období, pretože práve teraz v týchto dňoch potrebujú pomoc od ľudí. Vyrobené vtáčie búdky z odpadového materiálu, olejnatých semienok, zrna a prosa deti zavesili na konáre stromov v areáli MŠ a ZŠ.Taktiež sme naplnili semienkami drevené kŕmidlá a umiestnili ich na priehľadné miesto, čím sme sledovali správanie vtáčikov pri kŕmidlách. Veríme, že si pochutnajú na semienkach, budú nás navštevovať naďalej a potom sa za to odmenia veselým jarným štebotaním.


Jana Balluchová a Jana LeskovskáVIANOČNÁ BESIEDKA


Znova prichádza ten zázračný čas. Čas tajných želaní, očakávaní a splnených túžob. V materskej škole sme toto predvianočné - adventné obdobie venovali rôznym zaujímavým tvorivým aktivitám, ktorými sme deťom spríjemňovali čakanie na tieto krásne dni. Jednou z nich bolo aj pečenie medovníkov. Materskou školou sa niesla vôňa medu a perníkového korenia. Veru, každý priložil ruku k dielu aj pri ich zdobení. Pravou vianočnou atmosférou dýchala v piatok 15.12. 2017 aj naša MŠ, ktorá vyvrcholila milým vianočným posedením spojený s vystúpením detí, v ktorom predviedli krásne vianočné pásmo, kde spievali, recitovali a tancovali. Prišli nielen rodičia, ale aj babky a dedkovia, boli obdarovaní darčekom a chutnými medovníčkami a čajom.


Jana Balluchová a Brigita Zajícová

OBORA DANIELOV


V mesiaci november sme vyhlásili zber suchého pečiva, ktoré deti postupne doniesli do MŠ a do ZŠ. Týmto zberom sme pomohli zvieratkám danielom. Deti spoločne so žiakmi ZŠ odovzdali suché pečivo v obore Moravskom Svätom Jáne a zároveň priamo pozorovali kŕmenie týchto zvierat.


Jana Balluchová a Jana Leskovská

VIANOČNÝ STROMČEK PRE ZVIERATKÁ


Deti v stredu 20.12.2017 vytvorili pre vtáčiky a ostatné zvieratká vianočné prekvapenie v podobe kartónových koláčov vyrobených z medu a semienok a k tomu pridali aj kukuričný klások a suché pečivo. Spolu so žiakmi ZŠ ich povešali na stromček pred našou MŠ.


Jana Balluchová

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD


Vo štvrtok 2.11.2017 sa stretli deti, rodičia a všetci priatelia MŠ pred Obecným úradom, aby sa pridali do lampiónového sprievodu. Rozsvietené nielen lampióny, ale aj detské tváre sme mohli vidieť v sprievode, ktorý smeroval k MŠ, kde deti prechádzali strašidelným lesom pomocou svetielok k jednotlivým stanovištiam, pri ktorých deti zaspievali, zarecitovali a kde ich čakali rôzne prekvapenia. Na záver sme sa zhromaždili pred MŠ, kde sa deti občerstvili teplým čajom a domov odchádzali s malým darčekom.
Tešíme sa, keď sa stretneme opäť o rok s deťmi, rodičmi aj pani učiteľkami.


Jana Balluchová a Katarína Vajčiová

OVOCNO-ZELENINOVÝ DEŇ


Všetci vieme, aké zdravé a potrebné sú vitamíny, preto sme si v stredu 25. 10. 2017 i my urobili spolu s rodičmi ovocno-zeleninové popoludnie. Zámerom tohto popoludnia bolo inšpirovať deti aj rodičov k starostlivosti o svoje zdravie, aby si jednoduchým a dostupným spôsobom chránili a upevňovali svoje zdravie – pomocou vitamínov.
Tento deň je v našej škôlke veľmi obľúbený, v dopoludňajších hodinách sme z jabĺčok pripravili jablkový koláč a odpoludnia sa deti s rodičmi a pani učiteľkami aktívne podieľali na príprave tvorivých výrobkov z ovocia a zeleniny, chutných na jedenie a príjemných na pohľad. Spoločne sme vyrábali – ovocné špízy, zeleninové šaláty, sušili sme ovocie, namáčali ovocie s piškótmi napichané na špáradlách do čokolády a nechýbali aj súťaže pre rodičov, a to súťaž, kto najrýchlejšie očistí a nakrája zeleninu do šalátu a súťaž o najdlhšiu šupku z jabĺčka.
Ovocia a zeleniny bolo dosť, nálada bola uvoľnená a všetkým chutilo.


Jana Balluchová

HRÁ SA CELÁ ŠKôLKA


Prvým mesiacom, kedy deti začínajú navštevovať materskú školu, je mesiac september. Deti spoznávajú nových kamarátov, nové prostredie, zjednocujú sa do detského kolektívu ako inak, než najľahšou formou, ktorú poznáme HROU.
Preto sme i my v našej materskej škole dňa 28. 9. 2017 oslavovali DEŇ HRANIA, v podobe napínavého dobrodružstva z rozprávky: AKO JEŽKOVIA OBERALI HRUŠKY. Ako dej rozprávky plynul, tak sa z detí stali ježkovia, ktorí sa presúvali na školskom dvore na vopred pripravené stanovištia. Deti prenášali polystyrénové tehličky na hlave, nosili vajíčka na lyžičkách, chodili po lavičke a hojdali sa.
Deti i takouto formou hrania sa učili spolupráci, povzbudzovaniu, vytvárali a upevňovali si priateľstvá, dokázali zdolávať rôzne úlohy a podobne. Za ich úsilie a snahu bol každý ježko odmenený diplomom.


Jana Balluchová
JESENNÉ UPRATOVANIE

Ako každý rok, tak i tento rok, počas jesenných mesiacov deti spolu s pani učiteľkami upravujú okolie MŠ.
Tým, že v jeseni opádava lístie zo stromov, deti pomocov záhradného náradia zhrabávali lístie a odvážali fúrikmi na bio skládku, zbierali popadané šišky a ihličie zo stromov. Z úpravy okolia mali deti radosť.


Brigita Zajícová

TEKVICOVÁ FANTÁZIA

Dňa 12.10. 2017 v dopoludňajších hodinách deti súťažili vo vyberaní jadierok z tekvíc, ozdobovali si tekvice v triedach, zároveň, svojou šikovnosťou prispeli žiaci zo základnej školy v zručnom narábaní vyrezávania dyňových strašiakov.
Jadierka zo súťaže sme nechali usušiť a na ďalší deň ich deti dostávali v balíčkoch domov.
Ďakujeme i rodičom, ktorí zabezpečili pre deti plnú dyňu alebo už vyrezaného strašiaka. Všetky tekvice tak skrášľujú školské ihrisko.


Jana Leskovská a Katarína Vajčiová
ABECEDA ZDRAVIA
ALKANA DECEMBER 2018
ALKANA PIPI DLHÁ PANČUCHA 2019
BÁSNIČKA NA JAZÝČKU
CESTA STRAŠIDEĽNÝM LESOM 2018
CIRKUS JACKO
DETI VYRÁBALI K VEĽKEJ NOCI
DEŇ HRANIA
DEŇ HRANIA 2018
DEŇ MLIEKA
DEŇ MLIEKA 2019
DEŇ VODY
DEŇ ZDRAVIA 2018
DIVADIELKO EMULIENKA
DSS 2018
FAŠIANG V MŠ
FAŠIANGOVÉ ZVYKY A TRADÍCIE 2019
HĽADANIE VEĽKONOČNÉHO VAJÍČKA
HĽADANIE VEĽKONOČNÉHO VAJÍČKA 2019
JA SOM DOBRÝ REMESELNÍK
JESENNÉ UPRATOVANIE
KARNEVAL
KŔMENIE ZVIERATIEK 2018
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
MIKULÁŠ A POPOLUŠKA
MORENA
MUZIKÁL ČARODEJNÍK A STRAŠIDIELKA
NAVŠTIVIL NÁS UJO ZUBÁR
NÁVŠTEVA V DSS
OBORA ,,DANIELOV,,
OVOCNO-ZELENINOVÝ DEŇ
PEČENIE MEDOVNÍKOV
PEČENIE MEDOVNÍKOV 2018
PLAVECKÝ VÝCVIK 2018
PRACOVNÉ PROFESIE
PRIESTORY MŠ
SFÉRICKÉ KINO 2019
SOKOLIARI
STAROSTLIVOSŤ O VTÁČIKY V ZIME
STAVANIE MÁJE 2018
TEKVICOVÁ FANTÁZIA
TRIEDENIE ODPADU
VIANOČNÁ AKADÉMIA 2018
VIANOČNÁ BESIEDKA
VIANOČNÉ KOLEDY 2018
VIANOČNÉ VINŠOVANIE
VIANOČNÝ STROMČEK
VYBERANIE TEKVÍC 2018
VYNÁŠANIE MORENY 2019
ZHOTOVENIE MORENY 2019
ÚPRAVA OKOLIA MŠ
ŠKRIATOK PIATOK

Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk