TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI.


Aktivity pre triedu Lienky :

Nakoľko sa blíži Medzinárodný deň detí, tak by ho deti mali poriadne osláviť aj napriek danej situácii. Týždeň budú sprevádzať deti obľúbení kamaráti Indiáni. Rozpávka : Indiánske rozprávky.

- pri pozeraní rozprávky deti spoznávajú svet indiánov. Na základe rozprávky vedieme s nimi rozhovor , čo zachytili v rozprávke, oboznámime ich s charakteristickými znakmi indiánov, že bývali v stanoch, nosili rôzne druhy čeleniek, maľovali sa na tvár, nosili dlhé vlasy zapletené do vrkočov.No nazabudnúť na ich pozdrav- indiánsky bojový pokrik , ktorý je pre nich špecifický, ( deti nech si skúsia pozdrav napodobniť - pootvoriť ústa a jemne prikladať ruku, so zvukom :). Deťom môžte postaviť aj ich indiánsky stan, na ktorý budete potrebovať 2 stoličky, deku. Stoličky postavíte s odstupom od seba operadlom k sebe, prehodíte na ne deku. Keď je stan hotový, deti sa tam môžu pekne hrať :).

Pohyb a zdravie : deti pomocou piesne imitujú tanečné kroky : Martin Madej – Indián.

Hudobná výchova : Indiánsky tanec.
Deti sa snažia rytmicky doprevádzať pieseň striedaním indiánskeho pokriku s uzavretým pohárom naplneným korálkami.

- Výtvarná výchova : deti si vyrobia indiánske čelenky, zvolila som 2 varianty, z ktorých je možné si vybrať.
1. varianta - postup v galérii, pomôcky : dekoračný filc, nožnice, lep - z farebného dekoračného filcu odstrihneme spodnú časť, primeráme na veľkosť hlavy dieťaťa, odstrihneme, a zlepíme.

2. varianta - postup v galérii , pomôcky : farbený papier, nožnice, lep - deti si vystrihnú dlší pás z farebného papiera, ktorý zlepia do kruhu. Vystrihnú pierka, ktoré môžu po bokoch aj nastrihať aby vyzerali ako ozajstné. Vystrihnuté a po bokoch nastrihané nalepia na čelenku. Postup nájdete pod názvom LIENKY – Indiánska čelenka.

- Logika : na záver si deti vyrobia zmrzlinu: postup nájdete vo fotkách pod názvom LIENKY – Zmrzlina.
- pomôcky: farebný papier, nožnice, lep.
Deti z farebného papiera vystrihnú kornútky na zmrzlinu, vystrihnú kopčeky zmrzliny, ktoré na kornútok nalepia. Ich úlohou bude vytvoriť 5 kornútkov zmrzlín ( 1 kornútok - 1 kopček, 2. kornútok - 2 kopčeky, 3. kornútok- 3 kopčeky, 4. kornútok- 4 kopčeky, 5. kornútok - 5 kopčekov. ). Dieťa tak vytvorí jednoduchú postupnosť objektov líšiacich sa farbou.
V rámci vychádzky s deťmi do obce sa možte prejsť aj na zmrzlinu do cukrárne.

Budeme radi ak práce svojich detí pošlete na mailovú adresu materskej školy : mssekule@azet.sk
Práce budú zverejnené na webstránke MŠ Sekule vo fotkách pod názvom : PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE.
TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI.


Aktivity pre triedu Sedmokrásky :

Detský kvíz – vymenuj nakreslené predmety v skupine a odôvodni prečo tam nepatria, vyfarbi obrázky v skupine. Čarovné objavy str. 14

Hudobná výchova - naučíme sa pesničku o kamarátoch: Pesničku si môžeme z deťmi najprv vytlieskať po slabikách a následne sa ja naučiť naspamäť.

1. Ja som tvo-ja ka-ma-rá-tka a ty si môj ka-ma-rát, po-daj-me si o-be rú-čky bu-de-me sa spo-lu hrať.
2. Ja som tvoja kamarátka a ty i môj kamarát, chyťme sa za obe rúčky, poďme spolu tancovať.
3. Ja som tvoja kamarátka a ty si môj kamarát, chyťme sa za ramienka a poďme si zadupkať.
4. Ja som tvoja kamarátka a ty si môj kamarát, tlieskajme na obe rúčky a poďme si zaspievať.

Logika – Šašo má okolo seba rôzne tvary balónikov, vyfarbi balóniky podľa symbolov. Pracovný zošiť – Čarovné rátanie str. 17.

Čáry máry fuč.. Nájdeme doma 6 predmetov a poukladáme ich na stôl vedľa seba. Dáme dieťaťu 10 sekúnd na to, aby si tieto predmety dobre zapamätalo. Následne zatvorí oči. Za ten čas vy odoberiete jeden predmet a schováte ho za chrbát. Po otvorení očí bude mať za úlohu uhádnuť, ktorý predmet zmizol. Pri tejto aktivite si precvičí nielen zrak, ale aj pamäť a pozornosť.

Výtvarná aktivita :
To je ale teplo, že? Čo takto sa trošku osviežiť. Ostudeniť si trošku jazýček. Uhádnete, čo za dobrotu máme na mysli? Je to sladké, studené, farebné, drží sa to v ruke... Presne tak. Je to kopčeková zmrzlina. Budeme potrebovať: 1 diel peny na holenie,1 diel tekutého lepidla, 10-15 kvapiek potravinárskeho farbiva, štetec, nožnice, tvrdý papier, tuš, lyžica.

Z kartónu vystrihneme trojuholník – kornútik zmrzliny. Ceruzkou nakreslíme šikmé čiary, tak ako to je na naozajstnom kornútiku. Do misky nastriekame penu na holenie. Do peny nalejeme trošku tekutého lepidla a farebným tušom penu zafarbíme. Všetko lyžicou zamiešame. Kartónový kornútik prilepíme na tvrdý papier a lyžicou naberáme „zmrzlinu“. Vytvárame kopčeky, ktoré pekne držia tvar a neroztekajú sa. A sladké zmrzlinové pokušenie je hotové. Zmrzlina sa síce neroztopí, ale po pár dňoch, keď sa vyparí voda z peny, tak kopčeky trošku spľasnú.
Zhotovený obrázok nájdete pod názvom SEDMOKRÁSKY – Zmrzlina.Budeme radi ak práce svojich detí pošlete na mailovú adresu materskej školy : mssekule@azet.sk
Práce budú zverejnené na webstránke MŠ Sekule vo fotkách pod názvom : PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE.
ODKIAĽ SA BERIE CHLIEB.


Aktivity pre triedu Včielky :

Motivujte deti rozprávaním o tom, ako sa rodí chlebík a koľko ľudského úsilia sa musí vynaložiť, kým sa dostane k nám na stôl. Deťom rozprávajte ako ľudia kedysi žili a chlieb bol pre nich vzácnou pochúťkou. Chlieb bol nielen potravinou, ktorá nám dodávala potrebné živiny a energiu, ale aj tradičným prvkom, ktorým vítali vzácnych hostí, svadobným darom a každý chlieb bol pred rozkrojením poznačený krížikom. Lepšie si ho vážili, pretože si ho vytvorili vlastným úsilím a vlastnou skúsenosťou zistili, koľko úsilia je za tým a že chlebík sa zázrakom na stole neobjaví. Deťom priblížte, akú cestu musel chlebík prejsť v minulosti, aby sa dostal na stôl a akú cestu prekonáva dnes, s tým aby si uvedomili akú ekologickú stopu to zanecháva na našu Zem v súčasnosti.
Rozprávajte sa o tom, akú cestu musel chlebík prejsť, kým sa dostal na stôl.

Pracovný zošit Rozvoj poznania predškoláka, Začínam poznávať str.26

Ako sa musí zasiať semienko (zrnko), čo všetko potrebuje, aby mohlo narásť. Sadili sme žeruchu aj obilniny...

Zopakujme si rozprávku „O pampúšikovi“, ktorú deti poznajú. Deti oboznámte s procesom výroby chleba – od obilného zrnka k chlebíku, uplatňovaním schopnosti v jednoduchej pohybovej improvizácii : Semienka.

Maľujte s deťmi do múky. Múku si vysypte na pracovnú dosku a nakreslite obrázok chlebíka, vianočky, koláča...

S deťmi zamieste na cesto, upečte si chlebík, tak ako to robievali naše staré mamy. Úlohou detí je vyskúšať si každú činnosť a aktivitu úplne sám na základe zážitkového učenia. Vytvorte si zo slaného cesta rôzne pekárenské výrobky.
Na slané cesto potrebujeme :
2 šálky polohrubej pšeničnej múky (môžete použiť aj inú )
1 šálka soli
1 šálka vody

Vysypte do misky, zamiešajte a vytvarujte cesto, z cesta skúste zapliesť napr. vianočku. Nechajte vyschnúť môžeme aj pomaľovať alebo dajte upiecť (Hotový výrobok bude tvrdý a nie je vhodný na jedenie).
Navštívte predajňu pečiva v pekárni, kde majú deti možnosť pozorovať rôzne pekárenské výrobky. Koláčikom môžeme potešiť aj deti k sviatku MDD. Pracovný zošit Jazyková výchova, Začínam rozprávať str. 26

Pracovný zošit Matematické predstavy predškoláka, Začínam počítať str. 25 – LOGIKA semienkami môžeme potešiť aj vtáčiky.

Budeme radi ak práce svojich detí pošlete na mailovú adresu materskej školy : mssekule@azet.sk
Práce budú zverejnené na webstránke MŠ Sekule vo fotkách pod názvom : PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE.
JA SOM SLOVÁK, TY SLOVENKA.


Aktivity pre triedu Lienky :

Slovensko je moja vlasť,
tu chcem bývať, tu chcem rásť.
Sú tu hory, rieky, doliny,
nieje krajšej krajiny.
- prezentácia : Na základe prezentácie skús porozprávať, čo všetko ste sa z videa dopočuli a dozvedeli, MICI A MŇAU - DOMOVINA.
- pokús si postaviť domček z geometrických tvarov :
Domček z geometrických tvarov TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

- Spoznávať štátne symboly Slovenska : slovenská zástava, slovenská hymna.
Moja rodná vlasť TU vo formate .pdf (Adobe Reader)
- pomocou farbičiek /biela, modrá, červená/ vyfarbi na základe predlohy slovenskú zástavu /pomenovanie farieb : biela, modrá, červená/. Slovenská zástava TU vo formate .pdf (Adobe Reader) - počúvanie slovenskej hymny : Slovenská hymna.

- pomocou dokumentu spoznávať hlavné mesto Slovenska - Bratislavu,
- pomenuj, čo sa v Bratislave nachádza .../napr. Dunaj, ZOO, bratislavský hrad,../
- prezentácia Bratislava :
Bratislava hlavné mesto Slovenska.
- Pomôž princeznej nájsť cestičku k hradu, zámku.
- labyrint TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

- Stavba z drevených kociek alebo lega.
- pokúsiť sa postaviť domček, hrad alebo dedinku zo skladačiek. Stavbu nájdete vo fotkách pod názvom LIENKY - Stavba zo skladačiek.

Slovensko je známe aj ľudovými tancami, ktorý sa môžte spolu s rodičmi naučiť. Pieseň : Maličká som, húsky pasiem : Maličká som - Tanček.

⦁ pomenuj mesto, dedinu, v ktorej bývaš a kto s tebou býva v domčeku. Na základe vychádzky s rodičmi pomenuj, čo sa v obci nachádza, napr. kostol /historická budova/, obecný úrad, Kvetinárstvo Maja, Coop Jednota, pekáreň, ZŠ, MŠ, Hasičský zbor,futbalové ihrisko,.. - pomenuj obrázky :
- OBEC SEKULE TU vo formate .pdf (Adobe Reader)
- vytvor si domček z paličiek. Potrebuješ : lekárske paličky, lepidlo, prípadne temperové, či vodové farby, využi vlastnú fantáziu.
- domček z paličiek TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

Budeme radi ak práce svojich detí pošlete na mailovú adresu materskej školy : mssekule@azet.sk
Práce budú zverejnené na webstránke MŠ Sekule vo fotkách pod názvom : PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE.
JA SOM SLOVÁK, TY SLOVENKA.


Aktivity pre triedu Sedmokrásky :

Báseň: Veľa dedín, riek a stromov,
veľa miest a rôznych domov.
Tam môj domček láskou svieti,
slovenská reč zvukom letí.
Kde obyčaj ľudí spája,
tam je kúsok môjho raja.

Pri pozeraní poučného videa „O tom aké je krásne naše SLOVENSKO“ spoznávaj našu vlasť, jej slovenskú krásu./Bratislavský hrad, rieka Dunaj, hory.../. Porozprávaj, čo všetko si sa dozvedel v poučnom videu o Slovensku, krajine v ktorej žijeme.
MICI A MŇAU - DOMOVINA

Pomocou pracovného listu „SLOVENSKO“ spoznať hlavné mesto Slovenska cez jeho dominanty.
Slovensko TU vo formate .pdf (Adobe Reader)
S pomocou rodičov sa dozvieš význam slov glóbus, mapa, štátna vlajka a štátny znak. Podľa značiek pri ceruzkách správne vyfarbi štátnu vlajku i štátny znak Slovenskej republiky. Vlajku si môžeš vystrihnúť a okraj s prerušovanou čiarou prilepiť ku špajdli. Na mape označ s pomocou rodičov miesto svojho bydliska, hlavné mesto Slovenska... Povedz, kde si už videl štátny znak a zástavu? Počul si už niekde slovenskú štátnu hymnu a pri akej príležitosti? Vypočuj si ju a  môžeš si ju skúsiť s rodičmi zaspievať - Slovenská hymna
Deti si môžu vytvoriť slovenský štátny znak z krepového papiera. Budú potrebovať: výkres, fixku, nožnice, modrý a červený krepový papier a lepidlo. 
- štátny znak TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

Vyrobiť si s pomocou rodičov jednu z dominánt hlavného mesta Bratislavy –Bratislavský hrad na základe prezentácie: Vyrobme si bratislavský hrad - prezentácia TU vo formate .pdf (Adobe Reader) Na výrobu hradu budete potrebovať kartónovú krabicu, 4 rolky z toaletného papiera, červený papier, nožnice, fixku. Vlajku, ktorú si si vystrihol z pracovného listu „Slovensko“ si môžeš pripevniť na vyrobený Bratislavský hrad.

„Kde bývam“ – Všetky deti spolu s rodičmi niekde bývajú a to buď vo veľkých mestách, malých mestách, na dedinách. A vieš kde bývaš ty? Bývaš na dedine, alebo v meste? Ako sa volá dedina , v ktorej bývaš? Bývaš v paneláku, alebo v dome? Poznáš svoju adresu? Porozprávaj ako vyzerá dom, v ktorom bývaš. Je veľký/malý, vysoký/nízky, akej farby je? Máte pri dome záhradu, bazén a či terasu? Deti si môžu vyrobiť svoj domček z papierovej tašky, na ktorú budete potrebovať papierovú tašku, nožnice, fixky, pastelky a jeden štipec na bielizeň. Ak máte viacej papierových tašiek rôznej veľkosti môžete si vyrobiť viacej domčekov a vytvoriť si z nich vašu ulicu. Postup nájdete vo fotkách pod názvom SEDMOKRÁSKY – Domček z papierovej tašky.

„Ja a moja dedina“ – Oboznámiť deti so symbolmi našej obce- sekulským erbom a zástavou, ktoré nájdete na stránke obce. Rozprávať sa pri prechádzke dedinou s rodičmi, čo všetko zaujímavé je v našej obci a jej okolí. Deti pozorujú a rozlíšia niektoré významné historické a súčasné objekty našej obce /obecný úrad, kostol, hasičskú zbrojnicu, poštu ...../ a opíšu ich význam. Počas vychádzky sa môžete zahrať na pátračov, ktorí hľadajú kde sa nachádza, kde môžeme vidieť náš sekulský erb. Deti si môžu vytvoriť niektoré budovy aj z novinového papiera, potrebovať budete noviny, nožnice, lepidlo, farebný papier, ceruzky, alebo fixky. Postup: Vystrihnúť z novín obdĺžniky, štvorce, nalepiť ich na biely papier, vystrihnúť a nalepiť z farebných papierov okná, dvere, strechy a  dokresliť okolie k budovám. Budovy TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

Zabavte sa pri hre: „Stratené pamiatky“ Zahrajte sa s fotografiami sekulských pamiatok, rodičia z fotky vyrežú, alebo opatrne vystrihnú pamiatku a  nahradia ju čiernou siluetou. S pomocou rodičov deti hľadajú správne pamiatky do výrezov. Budete potrebovať fotografie sekulských pamiatok, budov, nožnice a čierny papier. Ukážku nájdete vo fotkách pod názvom SEDMOKRÁSKY – Stratené pamiatky.

Pomôž smutnej kamarátke Aničke nájsť správnu cestu k domčeku. Cestičku vyznač červenou pastelkou. Labyrint obrázok TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

Kreslenie vzorov, ktorými si kedysi zdobili ľudia domy. Len vyskúšaj dokresliť vzory podľa predkresleného tvaru na domčeku. domček na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

„Čo vidím“- pomocou turistickej vychádzky s rodičmi do prírody deti pozorujú a pomenujú niektoré zaujímavé najznámejšie prírodné krásy, ktoré sú typické pre našu dedinu.

pracovný list : Čo už viem o Slovensku na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

Na záver si vypočujte a zaspievajte pieseň „Po nábreží koník beží“ Po nábreží koník beží.

Budeme radi ak práce svojich detí pošlete na mailovú adresu materskej školy : mssekule@azet.sk
Práce budú zverejnené na webstránke MŠ Sekule vo fotkách pod názvom : PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE.
JA SOM SLOVÁK, TY SLOVENKA.


Aktivity pre triedu Včielky :

Slovensko je moja vlasť,
tu chcem bývať, tu chcem rásť.
Sú tu rieky, hory, doliny
nie je krajšej krajiny.
Vysvetli pojmy VLASŤ, KRAJINA, DOLINA, SLOVENSKO...

Prečítaj si text : Moja vlasť TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

Pracovný zošit, Rozvoj poznania predškoláka, Začínam poznávať str. 22

Cestujeme po Slovensku, spolu s pesničkou Ide, ide vláčik (Spievankovo) Ide, ide vláčik .
Poznávanie ďalších slovenských miest.
Popradu- čokoládu,
Nitry – raz, dva, tri,
Žiliny – maliny,
Bratislavy – veľa zábavy
Senice – kúpime si rukavice,

Zahraj si hru – Pohybová hra na poštára (k hre potrebuješ celú rodinu). Členovia rodiny si sadnú do kruhu, každý člen rodiny povie mesto, ktoré bude predstavovať a musí si ho zapamätať. V strede stojí poštár. Určí sa jeden, ktorý vyberie, ktoré mesto sa bude meniť. Napr. Vymenia sa Sekule s Malackami. Úlohou mesta je vymeniť si miesto s vyvolaním mestom. Úlohou poštára je chytiť jedného z nich. Koho chytí predstavuje poštára a starý poštár mesto, ktoré chytil napr. Sekule.

Prezentácia hlavného mesta Bratislavy.
Bratislava - hlavné mesto Slovenska TU vo formate .pdf (Adobe Reader) Vypočuj si a zaspievaj pesničku Po nábreží koník beží. Rozprávaj sa o pesničke a spoznaj štátne symboly - vlajka, znak, pečať, hymna Po nábreží koník beží.

Pracovný zošit, Matematické predstavy predškoláka, Začínam počítať str. 12 Orientácia v štvorcovej sieti .

Vyrob si domčeky a postav svoju dedinu .
Potrebuješ : Rolky z toaletného papiera, farebný papier, fixku, nožnice, lep.
Postup : Zoberieš toaletnú rolku, z farebného papiera vystrihneš trojuholník, ktorý bude predstavovať strechu, ďalej vystrihneš štvorec – ktorý bude predstavovať okno, obdĺžnik na dvere a menší obdĺžnik na komín. Ak máš vystrihnuté tak nalepíš. Dotvoriť svoj domček môžeš aj fixkou. Môžeš si postaviť celú dedinu. Zhotovený obrázok nájdeš tu : domček z rolky TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

Budeme radi ak práce svojich detí pošlete na mailovú adresu materskej školy : mssekule@azet.sk
Práce budú zverejnené na webstránke MŠ Sekule vo fotkách pod názvom : PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE.
LÚČNE A ZÁHRADNÉ KVETY


Aktivity pre triedu Lienky :

- Maľované čítanie
- maľované čítanie - Na lúke TU vo formate .pdf (Adobe Reader)
Jeden deň sa malý motýlik vybral na lúku. Bol veľmi zvedavý, chel spoznať prírodu , lúku, kvety ktoré tam rastú, hmyzy, chrobáčiky zvieratká vtákov a žabu. Motýlik požiada deti aby s ním išli spolu prežívať toto dobrodružstvo. Zrazu motýlik počuje , že na tráve niekto plače, dve lienky. Jednej lienke, ktorá išla na prechádzku sa stratili bodky. Aby lienka nebola smutná, treba jej dokresliť toľko bodiek ako má jej kamarátka. Motýlik oboznámi deti ako trávia čas na lúke zvieratá, hmyz , slnko, akú tam majú dôležitú úlohu. Rozprávka o motýlikovi TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

-Zdravie a pohyb : pesnička Fíha tralala - Na lúke Pomocou piesne deti budú vyjadrovať zážitky z vypočutej piesne pohybom, napodobňovať včely,slnko… Lúka.

- Čísla vzťahy : pracovný list - dokresliť lienke chýbajúce bodky, aby nebola už smutná.
- grafomotorika - dokresli lienke bodky TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

- Grafomotorika : pracovný list - úlohou detí je pospájať čiarami kvety s krhľou aby ich zaliali vodou.
grafomotorika - spájanie na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

- Rastliny: Deti popíšu , čo vidia na obrázku. Deti si všímajú farbu kvetov, veľkosť, tvar, kde môžu všade rásť /na dvore, v záhrade, na lúke/. Oboznámime ich čo potrebujú k životu / vodu, slnko /. Oboznámime ich s názvami kvetov, či rastú aj kvety na záhrade, na dvore. Spomenieme im aké u vás na dvore rastú, ako sa o ne staráme. Deti sa najlepšie oboznámia s kvetmi na lúke , kde si všimnú aj veľa ďalších kvetov.
- lúčne kvety k nahliadnutiu TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

- Uživateľské zručnosti: O kvety sa treba starať, polievať vodou, ktorú potrebujú, preto zoberte deti na dvor, do záhrady, kde pri práci používajú náradie s vašou pomocou - krhľu na zalievanie zahradných kvetov.

- Výtvarná výchova: lúčne kvety pomôcky - výkres, štetec, temperové farby.
Postup práce nájdete vo fotkách pod názvo LIENKY - Lúčne kvety.
Na spodnú polovicu výkresu vytlač priamo z tuby zelenú, tmavo zelenú a čiernu temperovú farbu. Rovnomerne pracuj z tuby po papieri malé farby a bodky. Farbu teraz rozmaľuj plochým štetcom. Do vrchnej polovice papiera rovnakým spôsobom nanes červenú farbu. Pomocou štetca rozmaľuj do podoby machuľky. Rovnako postupujeme aj s inými farbami - žltá, ružová, modrá. Do stredu každej machuľky urobiť štetcom čierne bodky. Na záver domaľovať štetcom stonky - zelená tempera zmiešaná s bielou temperou. Pozor nepracujeme s vodou, aby boli farby sýte a pestré.

Budeme radi ak práce svojich detí pošlete na mailovú adresu materskej školy : mssekule@azet.sk
Práce budú zverejnené na webstránke MŠ Sekule vo fotkách pod názvom : PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE.
JA SOM SLOVÁK, TY SLOVENKA.


Aktivity pre triedu Včielky :

Slovensko je moja vlasť,
tu chcem bývať, tu chcem rásť.
Sú tu rieky, hory, doliny
nie je krajšej krajiny.
Vysvetli pojmy VLASŤ, KRAJINA, DOLINA, SLOVENSKO...

Prečítaj si text : Moja vlasť TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

Pracovný zošit, Rozvoj poznania predškoláka, Začínam poznávať str. 22

Cestujeme po Slovensku, spolu s pesničkou Ide, ide vláčik (Spievankovo)
Ide, ide vláčik .
Poznávanie ďalších slovenských miest :
Popradu- čokoládu,
Nitry – raz, dva, tri,
Žiliny – maliny,
Bratislavy – veľa zábavy
Senice – kúpime si rukavice.

Zahraj si hru – Pohybová hra na poštára (k hre potrebuješ celú rodinu). Členovia rodiny si sadnú do kruhu, každý člen rodiny povie mesto, ktoré bude predstavovať a musí si ho zapamätať. V strede stojí poštár. Určí sa jeden, ktorý vyberie, ktoré mesto sa bude meniť. Napr. Vymenia sa Sekule s Malackami. Úlohou mesta je vymeniť si miesto s vyvolaním mestom. Úlohou poštára je chytiť jedného z nich. Koho chytí predstavuje poštára a starý poštár mesto, ktoré chytil napr. Sekule.

Prezentácia hlavného mesta Bratislavy. Bratislava – hlavné mesto Slovenska TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

Vypočuj si a zaspievaj pesničku Po nábreží koník beží. Rozprávaj sa o pesničke a spoznaj štátne symboly - vlajka, znak, pečať, hymna Po nábreží koník beží.

Pracovný zošit, Matematické predstavy predškoláka, Začínam počítať str. 12 Orientácia v štvorcovej sieti .

Vyrob si domčeky a postav svoju dedinu .
Potrebuješ : Rolky z toaletného papiera, farebný papier, fixku, nožnice, lep.
Postup : Zoberieš toaletnú rolku, z farebného papiera vystrihneš trojuholník, ktorý bude predstavovať strechu, ďalej vystrihneš štvorec – ktorý bude predstavovať okno, obdĺžnik na dvere a menší obdĺžnik na komín. Ak máš vystrihnuté tak nalepíš. Dotvoriť svoj domček môžeš aj fixkou. Môžeš si postaviť celú dedinu.
Zhotovený obrázok nájdeš tu : domček z rolky TU vo formate .pdf (Adobe Reader)


Budeme radi ak práce svojich detí pošlete na mailovú adresu materskej školy : mssekule@azet.sk
Práce budú zverejnené na webstránke MŠ Sekule vo fotkách pod názvom : PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE.
LÚČNE A ZÁHRADNÉ KVETY


Aktivity pre triedu Sedmokrásky :

Maľované čítanie o kvietkoch. Deťom prečítame text a ich úlohou je rozvíjať si slovnú zásobu - pomenúvať obrázky. Na konci si zhrnúť o čom čítali.
- prezentácia : Maľované čítanie je k dispozícii TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

- grafomotorika – opakovanie línií – pomôž lienkam dostať sa na kvietok
- grafomotorika je k dispozícii na stiahnutie TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

čísla a vzťahy – Deti pokračujú vo vytvorenej postupnosti predmetov, predmety sa líšia farbou. Deti majú za úlohu vyfarbovať kvietky podľa určenej postupnosti. Matematika postupnosť TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

rastliny – podľa prezentácie si z deťmi predstavíme lúčne a záhradné kvety môžeme sa naučiť aj nejakú báseň v prezentácii. Deti si všímajú tvar kvietku, jeho veľkosť, farbu. Môžeme sa detí spýtať ktorý kvietok sa im páči najviac.
Prezentácia : Lúčne a záhradné kvety TU vo formate .pdf (Adobe Reader)

výtvarná aktivita
Zhotovíme si kvietok - Sedmokráska. Budeme potrebovať: farebný papier, vodové farby, štetec, nožnice, lepidlo, vatové tyčinky. Deťom pomôžeme nakresliť listy a stonku kvietku.
Zhotovený obrázok nájdete pod názvom SEDMOKRÁSKY – Sedmokráska.

užívateľské zručnosti :
S deťmi môžeme na prechádzke pozorovať a pomenúvať kvietky určiť ktoré sú lúčne a ktoré záhradné.
- pracovný zošit – Čarovné objavy str: 17

Budeme radi ak práce svojich detí pošlete na mailovú adresu materskej školy : mssekule@azet.sk
Práce budú zverejnené na webstránke MŠ Sekule vo fotkách pod názvom : PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE.
LÚČNE A ZÁHRADNÉ KVETY


Aktivity pre triedu Včielky :

Grafomotorické predpoklady písania.
Sedieť vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je primeraná 30 - 35 cm od papiera.
Pracovný zošit Grafomotorika predškoláka, Začínam písať str. 31
Čísla a vzťahy.
Jeden, dva, tri , štyri, päť,
spočítam si všetko hneď ...
Hra na telo : 2x dupni pravou nohou
3x zamávaj ľavou rukou
8x si poskoč
4x zakašli
6x sa otoč doľava
(hru si môžeš dotvoriť a pokračovať v nej). Obmena hry Kubo velí, do hry môžeš zapojiť rodičov alebo súrodenca.

Pracovný zošit Matematické predstavy predškoláka, Začínam počítať str. 26 (počítanie kvetov a hmyzu).

Rôznorodosť rastlinnej ríše – Spoznať liečivé, lúčne a záhradné kvety.
Zvoní zvonček v tráve,
včielka k nemu letí,
pošepol mu práve
rozkvitli nám kvety.
Hádaj názvy kvetov ( vyskúšaj si hádanky dostupné na internetovej stránke): Kvety v hádankách.
Pracovný zošit, Rozvoj poznania predškoláka, Začínam poznávať str. 18
Kráľovstvo rastlín. Poľné a lúčne rastliny.

Vyrob si kvietok s papiera, ktorý ti vo vode rozkvitne. Nakresli si na biely papier kvetinku, najlepšie väčšieho formátu, ktorej sa budú dať zatvoriť listy. Ak máš nakreslené vystrihni ju. Vyfarbi ju voskovými farbami ( ak nemáš môžeš použiť pastelky). Keď si ju vyfarbil pozatváraj listy tak, ako keby kvetinka nebola rozkvitnutá. Následne si zober misku do ktorej napusti vodu. Tvoj kvet jemne polož na hladinu vody a pozoruj ako sa ti bude otvárať. Inšpiráciu si môžeš pozrieť vo fotkách pod názvom VČIELKY – Kvietok z papiera.

Vyrob si náramok, sponku alebo čelenku do vlasov z papierových kvetov ( pri výrobe požiadaj o pomoc dospelú osobu). Na výrobu kvetov, ktoré použiješ na čelenku náramok či sponku potrebuješ farebný papier, nožnice, CD alebo pohár (na obkreslenie kruhu), lep.
Ako postupuješ :
Zoberieš si CD alebo pohár, ktorý obkreslíš na farebný papier.Kruh ktorý ti vznikol vystrihneš. Zoberieš si vystrihnutý kruh a nožnicami spravíš špirálu. Ak máš vystrihnutú špirálu začneš od kraju rolovať do tvaru kvetiny. Ak máš zrolované spodok papiera prilep tak, aby sa kvet neotváral. Následne si priprav čelenku, sponku alebo gumičku. Pri lepení potrebuješ pomoc, lebo sa používa na prilepenie kvetu vymenovaným veciam tavná pištoľ. Ako náhradu za farebný papier môžeš použiť aj krepový papier. Z papiera si vystrihni pás, ktorý budeš rolovať do tvaru kvetu.
Náš výrobok si môžeš pozrieť vo fotkách pod názvom VČIELKY – Ozdoba do vlasov.

Budeme radi ak práce svojich detí pošlete na mailovú adresu materskej školy : mssekule@azet.sk
Práce budú zverejnené na webstránke MŠ Sekule vo fotkách pod názvom : PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE.
BUDOVANIE DOPRAVNÉHO IHRISKA _ POĎAKOVANIE
DEŇ VODY
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ALKANA 2019
DOPRAVNÉ IHRISKO UŽ SLÚŽI DEŤOM
JANKO POLIENKO 2019
KROJOVANÉ HODY 2019
KŔMENIE VTÁČIKOV V ZIME 2019
LAMPIONOVÝ SPRIEVOD 2019
LIENKY - Indiánska čelenka
LIENKY - Jarné kvety
LIENKY - Krátka, dlhá cesta
LIENKY - Lúčne kvety
LIENKY - Maľované čítanie
LIENKY - Noty
LIENKY - Sadenie
LIENKY - Stavba zo skladačiek
LIENKY - Vejár tulipánov
LIENKY - Výroba auta
LIENKY - Zajačik
LIENKY - Zmrzlina
MIKULÁŠ 2019
NA HOSPODÁRSKOM DVORE
OVOCNO-ZELENINOVÝ DEŇ
PEČENIE A ZDOBENIE MEDOVNÍKOV
PLAVECKÝ VÝCVIK 2020
PRÁCE DETÍ POČAS PANDÉMIE
SEDMOKRÁSKY - Cesty pre autá
SEDMOKRÁSKY - Darček pre mamu
SEDMOKRÁSKY - Domček z papierovej tašky
SEDMOKRÁSKY - Dopravná značka
SEDMOKRÁSKY - Dopravné prostriedky
SEDMOKRÁSKY - Hra so štipcami
SEDMOKRÁSKY - Križovatka
SEDMOKRÁSKY - Maľované vajíčko
SEDMOKRÁSKY - Narcis
SEDMOKRÁSKY - Paierové lietadlo
SEDMOKRÁSKY - Sadenie pažitky
SEDMOKRÁSKY - Sedmokráska
SEDMOKRÁSKY - Semafor
SEDMOKRÁSKY - Stratené pamiatky
SEDMOKRÁSKY - Tiene kvetov
SEDMOKRÁSKY - To je hračka rýmovačka
SEDMOKRÁSKY - Zmrzlina
SFÉRICKÉ KINO 2019
STRAŠIAK Z TEKVICE
VIANOČNÁ AKADÉMIA 2019
VYNÁŠANIE MORENY 2019
VYŠIBEM SI VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO - JANA LESKOVSKÁ
VČIELKY - Cesty pre autá
VČIELKY - Kvietok z papiera
VČIELKY - Ozdoba do vlasov
VČIELKY - Tangramové kvety
VČIELKY - Člen rodiny
VČIELKY -Výrobok tulipán
VČIELKY- Jarné kvety
ZHOTOVENIE MORENY 2019
ÚCTA K STARŠÍM ĽUĎOM 2019

Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk