NAVŠTÍVIL NÁS MIKULÁŠ


Ako každý rok aj tento rok vždy dňa 6.12. chodí Mikuláš, ktorý navštívil aj našu materskú škôlku a priniesol deťom mikulášske balíčky. Deti si pre Mikuláša nachystali básničky i pesničky, aby si každý darček od Mikuláša zaslúžil. Darček si našli ukrytý vo svojej čižmičke a každý sa z neho veľmi tešil.


Brigita ZajícováVIANOČNÝ STROMČEK PRE ZVIERATKÁ


Deti počas adventu nezabúdajú ani na vtáčikov, pre ktoré je ťažké nájsť si potravu. Preto si prichystali chlieb, či rožok, ktoré im povešali na stromček.


Adriana PolákováPEČENIE A ZDOBENIE MEDOVNÍKOV


V utorok 10.12.2019 v tento krásny predvianočný čas sa naša MŠ premenila na vôňu vianočnej atmosféry. Deti s pani učiteľkami piekli medovníky, ktoré neodmysliteľne patria k Vianociam. Medovníkové cesto nám už tradične pripravila pani učiteľka Balluchová.
Deťom sa pečenie a vykrajovanie medovníkov veľmi páčilo. Všetci sa do práce zapojili a tešili sa, že si každý mohol vykrojiť svoj vlastný medovník. Tvorivosť a fantázia detí sa ukázala aj pri ich zdobení. Deti boli veľmi šikovné. Pri pečení medovníkov nás sprevádzali vianočné piesne a koledy, ktoré si deti pospevovali.


Jana Balluchová a Brigita ZajícováALKANA


Dňa 5.12.2019 sa deti z našej materskej školy zúčastnili divadelného predstavenia Alkana v Bratislave Dúbravke.
DIVADIELKO


Dňa 13.11.2019 sa deti z našej materskej školy zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Janko Polienko. Deti boli divadielkom nadšené a predstavenie sa im veľmi páčilo.


Jana LeskovskáLAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD


V našej MŠ Sekule sa v utorok dňa 29.10.2019 uskutočnila Halloween párty plná strašidiel a zábavy, spojená s lampiónovým sprievodom.
Najprv sa v podvečer rodičia s deťmi a pani učiteľkami vybrali od hasičskej zbrojnice v lampiónovom sprievode ulicami až k ceste strašidelného lesa, cez ktorý museli prejsť odvážne a bez strachu. Na cestu si svietili pestro farebnými lampiónami.Pomocou rozmiestnených lampášikov sprievod ukončili pri multifunkčnom ihrisku, na ktorom boli pre deti pripravené rôzne zábavné hry v štyroch stanoviskách.
Pri každom stanovisku za svoj výkon boli deti odmenené sladkosťami, tekvicovými jadierkami a strašidelným prekvapením. Veľkú radosť a rozžiarené očká mali aj pri fotografovaní krásnej strašidelnej fotosteny.
Na záver si deti zatancovali strašidelný tanec a svoje dojmy si vyrozprávali pri teplom čajíku a hotdogu.


Adriana PolákováÚCTA K SRARŠÍM ĽUĎOM


Október je asi najtypickejším jesenným mesiacom. Dni sa citeľne skracujú, teplota vzduchu postupne klesá. Lístie hýri širokou paletou farieb a na vrcholkoch najvyšších slovenských kopcov sa už objavuje prvá snehová pokrývka. Je to krásne obdobie, ktoré nám zároveň pripomína potrebu rešpektu k starším. K tým, ktorí nám dali skutočne veľa. Tvrdo pracovali, snažili sa, aby sme nežili
v nedostatku, vychovávali nás a jednoducho z nás chceli spraviť dobrých ľudí. Preto aj deti z našej materskej školy dňa 28.10.2019 navštívili DSS v Moravskom sv. Jáne, kde vystúpili
s krátkym programom a ľudí žijúcich v ňom tak potešili. Deti si pripravili krásne darčeky, ktoré venovali babičkám a deduškom. Treba si pripomínať, čo všetko pre nás spravili, vážiť si ich a nezabúdať na nich nielen v tom októbri, ale po celý rok.


Jana LeskovskáOVOCNO - ZELENINOVÉ POPOLUDNIE


Pravideľne počas jesennných dní
sa pripravujeme na príchod zimy, s ktorou sú spojené aj sychravé dni a choroby. Už všetci vieme, aké sú zdravé a potrebné vitamíny pre naše zdravie, preto sme si v utorok 15.10.2019 i my v našej MŠ urobili spolu s rodičmi ovocno-zeleninové popoludnie spojené s vyberaním a vyrezávaním tekvíc.


Všetci sa tešili na tento deň. V dopoludňajších hodinách sme spolu
s deťmi pripravili jablkový koláč. V poobedňajších hodinách sa deti s rodičmi i s pani učiteľkami podielali na príprave ovocno-zeleninových dobrôt, ktoré putovali do brušiek našich veľkých
i malých pracantov.

Spoločne sme vyrábali ovocné špízy, zeleninové šaláty, sušili
a odšťavovali ovocie, pripravovali cesnakové pomazánky, vyberali
a vyrezávali tekvice, vytvárali ovocno-zeleninové postavičky na maslový chlieb. Ovocia a zeleniny bolo dosť a hlavne všetkým chutilo.

Cieľom bolo aby sme si všetci uvedomili, že v našich záhradkách máme zdravé potraviny -neoceniteľné zdroje vitamínov.

Jana BalluchováDOPRAVNÉ IHRISKO UŽ SLÚŽI DEŤOM


Vďaka finančným príspevkom z Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy, Obecného úradu a Združenia – Rozprávkový dom pri Materskej škole Sekule nastal deň, kedy sme mohli pristúpiť k slávnostnému otvoreniu dopravného ihriska pre deti v našej materskej škole. Tým dňom bol 18. september 2019.
Po úvodnom slove a privítaní všetkých prítomných riaditeľkou materskej školy slávnostne prestrihol stuhu starosta obce Mgr. Adrian Krajčír spolu so zástupcami dopravnej polície. Vtedy zažiarili detské očká a ich radosť z využitia bicyklov, kolobežiek a odrážadiel bola nekonečná.
Uskutočnili sa prvá jazda na ich novom dopravnom ihrisku. Vyskúšali si dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nielen na svojich dopravných prostriedkoch ale aj v role chodca. Na všetko dozerali príslušníci dopravnej polície, ktorí riadili premávku a poskytovali deťom cenné rady. Radosť detí bola nekonečná, o čom svedčilo ich nadšenie a rozžiarené očká.


Mgr. Marta Rusňáková
BUDOVANIE DOPRAVNÉHO IHRISKA PRE DETI - POĎAKOVANIE


Možnosťou získania financií v rámci Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy sa zrodil nápad zapojiť sa do výzvy a získať tak časť finančných prostriedkov na plánované vybudovanie dopravného ihriska v materskej škole.
Cesta na získanie finančnej podpory bola náročná, nakoľko v rámci Trnavského samosprávneho kraja bolo z jednotlivých okresov celkovo predložených 113 projektov, z ktorých splnilo podmienky participatívneho rozpočtu 89 projektov a tieto boli zaradené do ďalšieho kola rozhodovania. V okrese Senica sa zapojilo 14 subjektov, z ktorých bolo vybraných päť najúspešnejších.
V prvej fáze sme vypracovali projekt, ktorý spĺňal všetky podmienky a tým sa dostal do druhého kola rozhodovania. V mesiaci apríl na verejnom stretnutí riaditeľka materskej školy prezentovala projekt s názvom Bezpečne na ceste pred členmi deliberatívneho fóra, ktorí posudzovali jeho kvalitua získali sme prvé body. V ďalšom kole rozhodovania prostredníctvom hlasovania na webovej stránke participatívneho rozpočtu nás mnohí z Vás podporili a tým nás posunuli k cieľu byť úspešnými. Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí hlasovali za náš projekt. Vaše hlasy mali váhu 50% úspešnosti pri rozhodovaní.
Po uzatvorení online hlasovania a po rozhodnutí deliberatizačných fór sa náš projekt zaradil medzi úspešné a tak sme získali finančnú podporu vo výške 5 000,00 EUR.
Nastal čas pre realizáciu projektu. Starosta obce Mgr. Adrián Krajčír zabezpečil všetky potrebné náležitosti spojené s verejným obstaraním zhotoviteľa, ktorý začal s výstavbou v mesiaci august. Ku koncu mesiaca boli vyzvaní občania a zákonní zástupcovia detí o pomoc pri dokončovacích prácach a posledných úpravách okolia. Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorým záležalo na tom, aby bolo dopravné ihrisko k septembru pre deti dokončené. Nebolo vás veľa, preto menovite ďakujem tým, ktorí sa brigády zúčastnili :
Mgr. Adrián Krajčír
rodina Kurucová
Ján Maxian
Peter Blažek
Ing. Andrej Vachaja
Mgr. Viktor Rusňák
Mgr. Pavol Ivan
dobrovoľní hasiči - David Maxiana Mgr. Ján Húšek
deti, ktoré prišli s rodičmi a s radosťou pomáhali zamestnankyne Materskej školy Sekule
Vďaka všetkým, ktorým záležalo na tom, aby bol projekt
od začiatku až po koniec úspešne dokončený sme mohli detské dopravné ihrisko v materskej škole slávnostne otvoriť za účasti starostu obce, dopravnej polície, učiteliek a detí materskej a základnej školy. Tým však všetko nekončí. Získavať a využívať  poznatky a zručnosti v cestnej premávke prostredníctvom pohybu na dopravnom ihrisku môžu okrem detí materskej školy
i deti základnej školy aj deti z obce.


Mgr. Marta Rusňáková
KROJOVANÉ HODY


Aj deti z Našej materskej školy sa zúčastnili tradičných krojovaných hodov v Sekuliach.


Jana Balluchová

DEŇ MLIEKA


Aj mlieko má svoj deň - Svetový deň mlieka. Aby sme nezabudli, aké je zdravé, tak sme si ho pripomenuli aj my dnes 22.5.2019 v našej materskej škole. Pomocou rôznych aktivít sa deti zábavnou formou dozvedeli viac o mlieku. Pripomenuli si, prečo je dôležité piť mlieko a jesť mliečne výrobky.
Rozprávali sme o tom, ktoré zvieratká nám dávajú mlieko, kde ho majú uložené, ako ho ľudia získavajú, ako sa spracúva a aké produkty sa z neho vyrábajú. Potom si deti vyskúšali na našej škôlkárskej kravičke dojenie, pričom sa dobre zabavili. Po dojení kravičky na záver vypili pohár plný mlieka. Verím, že sa táto akcia deťom páčila.


Jana BalluchováTRIEDENIE ODPADU


V piatok dňa 26.4.2019 sme v našej MŠ triedili odpad a sadili stromček pri príležitosti " Dňa Zeme ". Deti vedeli, že nieje správne hádzať odpadky na zem, práve naopak, že prírodu a prostredie je potrebné chrániť, rozprávali spolu s pani učiteľkami, čo je to vlastne odpad, čo tam všetko patrí, ako ho triedime do jednotlivých kontajnerov. Získané vedomosti o triedení odpadu využili, overili a hravou formou si vyskúšali na školskom dvore , kde našli porozhadzované rôzne druhy odpadu. Tie vyzbierali, roztriedili a zaradili do vopred pripravených farebných kontajnerov. Deti úlohu splnili a vybraný odpad vhodili do správneho kontajnera. Nakoniec sme všetci spolu zasadili na našom školskom dvore stromček - vŕbu. Želáme si, aby naše okolie nebolo len krásne vyčistené v tento deň, ale aby zostalo čisté po celý rok.


Jana BalluchováMORENA - VÍTANIE JARI


V piatok 22.3.2019 sme spolu s deťmi vyrobili
v materskej škole Morenu zo slamy, prírodného a odpadového materiálu. Počas obliekania " Moreny "
do farebného ženského odevu sa deti oboznámili s najstarším ľudovým zvykom - vynášaním Moreny, ktorá je symbolom zimy
a na jar končí jej vláda. V jarnom sprievode sprievode sme ju niesli v pondelok z materskej školy so spevom ľudových piesní cez dedinu k potoku, kde sme sa s ňou rozlúčili básňou, zapálili ju a hodili do vody. Spoločne sa tešíme na jarné dni plné slniečka, spevu vtáčikov a vône jarných kvetov.


Jana BalluchováFAŠIANGOVÉ ZVYKY A TRADÍCIE


Obdobie, ktoré nasleduje po Vianociach a trvá až do začiatku pôstu voláme fašiangy. Fašiangy sú spojené so zábavou, dobrým jedlom a oslavami konca zimy. Je to istým spôsobom vítanie prírody, ktorá sa na jar prebúdza
zo zimného spánku a ožíva. V istom slova zmysle by sa dalo povedať, že fašiangy sú v podstate karneval. Na oslavách fašiangov, ktoré sa konajú väčšinou počas víkendu pred Popolcovou stredou sa ľudia s veľkou obľubou obliekajú
do rôznych kostýmov. Takýto karneval zažili aj deti z našej MŠ, ktoré sa stretli s maškarami priamo u nás v škôlke. Tancovali spolu, spievali a zabávali sa. Deti sa týmto spôsobom oboznamovali s fašiangovými zvykmi a tradíciami.VIANOČNÁ AKADÉMIA


Keď sa stromček ligoce prichádzajú najkrajšie sviatky v roku Vianoce. Spolu s deťmi sme sa na ne chystali už od začiatku decembra, aby sme sa 17.12.2018 v KD Sekule mohli prezentovať tančekmi, vianočnými pesničkami a klasickou rozprávkou Perinbaba. Do nášho programu sa zapojili všetky deti z našej MŠ v krásnych kostýmoch, vyvrcholením programu bolo spoločné tanečné vystúpenie detí s učiteľkami. Po vystúpení si deti pochutili na klasických medovníkoch a punči, ktoré sme napiekli a pripravili v MŠ. Každé dieťa si pod vianočným stročekom našlo darček od Ježiška.


Jana Leskovská a Brigita ZajícováVIANOČNÉ VINŠOVANIE


Rovnako ako aj minulý rok pred Vianocami tak
i tento rok sa deti vybrali spolu s pani učiteľkami do našej dediny spievať koledy, vianočné piesne
a recitovať vianočné vinše. Najprv sme navštívili miestne kvetinárstvo "MAJA", kde deti zaspievali vianočné piesne a zavinšovali. Ako odmenu dostali pekný darček. Neskôr sme sa premiestnili k obecnému úradu Sekule a taktiež zaspievali a zablahoželali všetkým zamestnancom obecného úradu. Opäť dostali deti daček, sladkú odmenu. Ďalej sme sa zastavili v Coop Jednota v Sekuliach a poslednou zastávkou bol obchod u pani Evy Miholkovej. Deti si domov odniesli veľa darčekov a sladkostí. Nechýbala ani návšteva v ZŠ Sekule v zborovni a tiež sme popriali a ukázali krátky program z vianočnej akadémie i našim tetám kuchárkam. Tak i Vám rodičom, priateľom a všetkým želáme príjemné a pohodové sviatky.


Jana Leskovská a Brigita ZajícováPEČENIE MEDOVNÍKOV


Medovníky neodmysliteľne patria k Vianociam, ktoré už pomaly klopú na dvere. Vy už ste začali? V tento predvianočný čas sme pre deti pripravili pečenie medovníčkov. Typickú vianočnú pochúťku pripravuje každý inak a každá gazdinka má svoj osvedčený recept. Ten náš pripravila deň vopred pani učiteľka Jana Balluchová. Naši malí pekári si najprv pripravili perníkové cesto a za pomoci pekných formičiek, podľa svojho priania vykrajovali hviezdy, srdiečka, či iné vianočné motívy. Po vykrojení a upečení ich deti s radosťou ochutnali . Boli veľmi šikovné. Pri pečení medovníkov nás sprevádzali vianočné piesne a koledy, ktoré si deti pospevovali.


Jana Balluchová a Brigita ZajícováZIMNÁ SHOW ALKANY


Dňa 6.12.2018 sa deti z našej materskej školy zúčastnili muzikálového predstavenia
v Bratislave - Dúbravke s názvom Zimná show Alkany. Predstavenie bolo o zimnej téme spolu s vianočnou. Vystriedali sa v ňom deti rôznych vekových kategórií. Deťom z našej materskej školy sa veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie predstavenie.


Mgr. Marta RusňákováNÁVŠTEVA OBORY


Dňa 30.11.2018 deti navštívili lesnú oboru
v Moravskom svätom Jáne, kde sme pozorovali lesné zvieratá - daniele, odovzdali im vyzbierané suché pečivo, ktoré deti nosili postupne celý týždeň do MŠ. Potom ich spolu s polovníkom kŕmili a rozprávali sa o ich typických znakoch, o mieste výskytu a spôsobe života
a o tom, ako sa v zime o tieto zvieratá staráme.


Jana BalluchováÚCTA K STARŠÍM ĽUĎOM


Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším. Október – mesiac, pre ktorý je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb i posledných teplých lúčov slniečka. Október – mesiac, kedy nielen staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Preto sme aj tentokrát s deťmi /dňa 25.10.2018/ navštívili DSS v Moravskom sv. Jáne a pripravili si pre ľudí žijúcich v ňom krátky program, ktorému sa veľmi potešili. Babičky a dedkovia dostali pre potešenie od detí milé darčeky na pamiatku. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti človeka a mala by byť súčasťou každého z nás.


Jana LeskovskáDEŇ ZDRAVIA


Všetci vieme, aké zdravé a potrebné sú vitamíny pre naše zdravie, preto sme si v stredu 17.10.2018 i my v našej materskej škole urobili spolu s rodičmi ovocno-zeleninové popoludnie. Tento deň je v našej škôlke veľmi obľúbený. V dopoludňajších hodinách sme z jabĺčok pripravili spolu s deťmi jablkový koláč
a odpoludní sa deti s rodičmi a pani učiteľkami aktívne podielali na príprave tvorivých výrobkov z ovocia a zeleniny. spoločne sme vyrábali ovocné špízy, zeleninové šaláty, sušili a odšťavovali, namáčali ovocie s piškótami napichnuté na špáradlá
do čokolády , vysekali orechy. Tvorivosť, predstavivosť a fantázia sa prejavila aj v príprave ovocno-zeleninových postavičiek na maslový chlieb. Ovocia a zeleniny bolo dosť, nálada bola uvolnená a hlavne všetkým chutilo.


Jana BalluchováDEŇ HRANIA


September je mesiacom, kedy deti začínajú navštevovať materskú školu. Deti spoznávajú nových kamarátov, nové prostredie, zjednocujú sa do detského kolektívu ako inak , než najľahšou formou, formou HRY. Preto sme i my v našej materskej škole dňa 27.9.2018 oslavovali DEŇ HRANIA
na základe vypočutej piesne o zvieratkách "Na jednom veľkom dvore". Ako plynula pieseň, deti sa pomaly rozdelovali do skupín, ktoré boli označené značkou zvieratka. Každé stanovisko obsahovalo určitú discilínu, ktorú deti zdolávali s pomocou,
tí šikovnejší bez pomoci. V skupinkách sa deti striedali. Deti sa takouto formou hrania učili spolupráci, povzbudzovaniu, vytvárali a upevňovali si priateľstvá, dokázali zdolať rôzne úlohy. Za ich úsilie a snahu boli deti odmenené sladkou odmenou a diplomom. Verím, že sa táto akcia deťom páčila.


Jana Balluchová a Nikola OndriskováDEŇ MLIEKA


Dňa 18.5.2018 sme v našej materskej škole prežili zaujímavý mliečny deň s našou vyrobenou kravičkou. Pomocou rôznych aktivít sa deti zábavnou formou dozvedeli viac o mlieku. Takto si pripomenuli, prečo je dôležité piť mlieko a jesť mliečne výrobky. Po zaspievení piesne o zvieratkách sme sa spoločne rozprávali o tom, ktoré zo zvieratiek nám dávajú mlieko, kde ho majú uložené, ako ho získajú ľudia a ako sa ďalej spracúva. Potom deti spoločne určovali aké produkty sa vyrábajú z mlieka a vyskúšali si na našej kravičke dojenie, pričom sa dobre zabavili. Po dojení kravičky deti vypili plný pohár mlieka. Na záver si deti pozreli rozprávku : "Ako Maťko a Kubko naučili vílu ovečky dojiť". Verím, že sa táto akcia deťom páčila.


Jana BalluchováTRIEDENIE ODPADU


V piatok 27.04.2018 sme v našej MŠ triedili odpad pri príležitosti "Dňa Zeme". Deti boli veľmi šikovné a vnímavé. Pohotovo reagovali a vedeli, že nie je správne hádzať odpadky na zem, práve naopak, že prírodu a prostredie okolo nás je potrebné chrániť. Už v triedach si rozprávali spolu s pani učiteľkami čo je to vlastne odpad, čo tam všetko patrí, ako ho rozdeľujeme
a naučili sa značky, farby jednotlivých kontajnerov. Deti získané vedomosti o triedení odpadu využili, overili a vyskúšali si ich hravou formou na školskom dvore ZŠ, kde našli porozhadzované rôzne druhy odpadu. Tie vyzbierali, roztriedili a zaradili
do vopred pripravených farebne označených kontajnerov
s vrecami. Deti úlohu splnili a vybraný odpad vhodili
do správneho vreca. Nakoniec sme roztriedený odpad vhodili spolu s deťmi
do príslušných kontajnerov umiestnených pri budove ZŠ. Želáme si, aby naše okolie nebolo len krásne vyčistené v tento deň, ale aby ostalo čisté po celý rok.


Jana Balluchová a Nikola OndriskováSTAROSTLIVOSŤ O ZÚBKY


Starostlivosť o mliečne zúbky je rovnako dôležitá
ako starostlivosť o zuby trvalé. Pokiaľ nebudeme mať zaužívané návyky na pravidelnú starostlivosť o zúbky už od detstva, môže nastať neskôr problém. Preto je dôležitá aj prvá návšteva
u stomatológa, kde si deti postupne a bez stresu zvyknú na milého pána doktora a rodičia sú poučení profesionálmi, teda zubármi. Naše deti takto poučil ujo zubár osobne priamo v našej škôlke
aj s pani sestričkou. Povedal deťom všetko dôležité o zúbkoch, hlavne ako sa o ne starať aby sme ich mali zdravé.


Brigita ZajícováJA SOM DOBRÝ REMESELNÍK


V utork dňa 17.4.2018 sa v našej škôlke uskutočnil výchovný koncert, ktorý očaril učiteľov aj deti...Naučili sme sa mnoho vecí o tradičných ľudových remeslách a taktiež o rôznych hudobných nástrojoch spojených s históriou a zvykmi nášho ľudu. Deti si mohli zaspievať i zatancovať.


Jana LeskovskáCIRKUS JACKO


Vo štvrtok dňa 5.4.2018 sa deti zúčastnili cirkusového predstavenia s názvom JACKO - Cirkus Máša a medveď
v telocvični našej Základnej školy. Deti pozorovali rôzne kúzla, ktoré im zábavnou formou predviedli predstavitelia cirkusu.
V závere predstavenia prišla "bublinková šou". Deťom sa predstavenie veľmi páčilo.


Mgr. Marta RusňákováMORENA


V pondelok 19.3.2018 sme si spolu s deťmi vyrobili v materskej škole Morenu zo slamy. Počas jej obliekania do farebného ženského odevu sa deti oboznámili s najstarším ľudovým zvykom - vynášaním Moreny, ktorá je symbolom zimy a na jar končí jej vláda. V jarnom sprievode sme Morenu niesli 26.3. z materskej školy so spevom ľudových piesní cez dedinu k potoku, kde sme sa s ňou rozlúčili básňou, zapálili ju a hodili do vody. Spoločne sa tešíme na prichádzajúce jarné dni plné slniečka, spevu vtáčikov
a vône prvých kvetín.


Jana BalluchováBÁSNIČKA NA JAZÝČKU


Ako každý rok i tento pani učiteľka Jana Leskovská zorganizovala v školskej knižnici
v ZŠ Sekule recitátorskú súťaž s názvom “Básnička na jazýčku” . Do tejto súťaže sa prihlásili deti z triedy Včielok, Sedmokrások
i našich najmenších Lienok a predviedli svoj talent. Predniesli nám básne s rôznou tématikou, za ktoré boli odmenené Diplomom, pamätnou knihou a sladkou odmenou.
Na recictátorskú súťaž sa prišli pozrieť rodičia i starí rodičia , ...
a potešili deti svojou účasťou. Budeme sa tešiť i na ďalší školský rok.


Jana LeskovskáABECEDA ZDRAVIA


Dňa 21.3.2018 sa deti zúčastnili divadeľného predstavenia s názvom " Abeceda zdravia ", kde boli deti hravou formou oboznámené s písmenkami z Abecedy. Videli rôzne maľované obrázky ovocia a zeleniny, pri ktorých určovali začiatočné písmeno .Deti si zopakovali názvy ovocia a zeleniny, ich význam a úžitok. Spolu s ujom z predstavenia tancovali na rôzne piesne s danou témou.


Brigita ZajícováKARNEVAL


Aj v tomto roku pripravili pani učiteľky materskej školy v spolupráci s miestnymi hasičmi detský maškarný ples . Jeho sála sa zaplnila maskami od výmyslu sveta. Deti sa premenili na rozprávkové bytosti, princezné, víly, motýlikov, pirátov,... Maškarný ples sme otvorili prehliadkou všetkých masiek. Po prehliadke deti vystúpili s programom spoločnými tančekmi. Pripravená bola bohatá tombola a deti s rozžiarenými očkami a úsmevom privítali "Kúzelníka". Všetci v sále sa zabávali pri spoločnom nácviku tančekov. Na záver maškarného plesu sa deti tešili z veľkej " balónkovej šou ". Veru, bol to vydarený a veselý maškarný ples.


Jana Balluchová a Jana Škultétyová

STROSTLIVOSŤ O VTÁČIKY V ZIME


Deti z MŠ a ZŠ vo štvrtok 25.1.2018 pokračovali v starostlivosti o voľne žijúce vtáky v zimnom období, pretože práve teraz v týchto dňoch potrebujú pomoc od ľudí. Vyrobené vtáčie búdky z odpadového materiálu, olejnatých semienok, zrna a prosa deti zavesili na konáre stromov v areáli MŠ a ZŠ.Taktiež sme naplnili semienkami drevené kŕmidlá a umiestnili ich na priehľadné miesto, čím sme sledovali správanie vtáčikov pri kŕmidlách. Veríme, že si pochutnajú na semienkach, budú nás navštevovať naďalej a potom sa za to odmenia veselým jarným štebotaním.


Jana Balluchová a Jana LeskovskáABECEDA ZDRAVIA
ALKANA DECEMBER 2018
ALKANA PIPI DLHÁ PANČUCHA 2019
BUDOVANIE DOPRAVNÉHO IHRISKA _ POĎAKOVANIE
BÁSNIČKA NA JAZÝČKU
CESTA STRAŠIDEĽNÝM LESOM 2018
CIRKUS JACKO
DETI VYRÁBALI K VEĽKEJ NOCI
DEŇ HRANIA 2018
DEŇ MLIEKA
DEŇ MLIEKA 2019
DEŇ VODY
DEŇ ZDRAVIA 2018
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE ALKANA 2019
DIVADIELKO EMULIENKA
DOPRAVNÉ IHRISKO UŽ SLÚŽI DEŤOM
DSS 2018
FAŠIANG V MŠ
FAŠIANGOVÉ ZVYKY A TRADÍCIE 2019
HĽADANIE VEĽKONOČNÉHO VAJÍČKA
HĽADANIE VEĽKONOČNÉHO VAJÍČKA 2019
JA SOM DOBRÝ REMESELNÍK
JANKO POLIENKO 2019
KARNEVAL
KROJOVANÉ HODY 2019
KŔMENIE VTÁČIKOV V ZIME 2019
KŔMENIE ZVIERATIEK 2018
LAMPIONOVÝ SPRIEVOD 2019
MIKULÁŠ 2019
MORENA
MUZIKÁL ČARODEJNÍK A STRAŠIDIELKA
NAVŠTIVIL NÁS UJO ZUBÁR
OVOCNO-ZELENINOVÝ DEŇ
PEČENIE A ZDOBENIE MEDOVNÍKOV
PEČENIE MEDOVNÍKOV
PEČENIE MEDOVNÍKOV 2018
PLAVECKÝ VÝCVIK 2018
PRACOVNÉ PROFESIE
SFÉRICKÉ KINO 2019
STAROSTLIVOSŤ O VTÁČIKY V ZIME
STAVANIE MÁJE 2018
STRAŠIAK Z TEKVICE
TRIEDENIE ODPADU
VIANOČNÁ AKADÉMIA 2018
VIANOČNÁ BESIEDKA
VIANOČNÉ KOLEDY 2018
VYBERANIE TEKVÍC 2018
VYNÁŠANIE MORENY 2019
ZHOTOVENIE MORENY 2019
ÚCTA K STARŠÍM ĽUĎOM 2019
ÚPRAVA OKOLIA MŠ

Venujte nám
2%
Ďakujeme

KONTAKTY

Materská škola
Sekule 119
908 80 Sekule

tel.: 034/ 777 02 72
e-mail: mssekule@azet.sk

webová stránka: MSsekule.sk