01 Pôvodn
02 Začín
03 Geodeti
04 Zaháje
05 Náznak
06 Podklad
07 komplet
08 Betón
09 Prvé
10 Prípra
11 betóno
12 Betóno
13 prvé c
14 poklád
15 Skráš
16 Zeleň
17 V zápa
18 Pri úp
19 Deti sa
20 Dôlež
21 Najvä
22 Vysaden
23 Zabezpe
24 Už ná
IMG_201910
IMG_201910